Hur många Islams finns det? Sunni, Salafi, Sufi…?

Eftersom Guds religion är en, sättet att följa den är också en. Gud sände Muhammed, bland annat, för att tydliggöra det man inte överens om bland de som följer Uppenbarelsen. Men det finns dem som försöker följa islam på ett annat sätt än det som profeten och hans följeslagare gjorde och bildar grupper som inte heller är överens om den slutliga uppenbarelsen