Grund för en enhetlig islamisk kalender

De är allmänt kända, en muslims observation av den nya månen med blötta öga. Detta är en tradition som inrättades genom den profetiska traditionen (Sunna). ”Om någon ser den nya månen ska fastan brytas och om man inte kan se den, då ska det göras en uppskattning.” (Bukhari).