Dödens räkenskap

Medan USA förbereder sig för att officiellt avsluta sina militära insatser i Irak, har debatten om dödsoffer som orsakats av år av krig intensifieras. De beräkningar som ofta nämns kommer från en organisation som heter Irak Body Count (IBC) som har använt sig av data som visas i den irakiska pressen på engelska, deras beräkningar uppgår för närvarande till ca 100 000 (mer exakt, mellan 98 691 och 107 708). Siffran har reviderats efter Wikileaks publicering av vissa dokument i oktober förra året där man citerade cirka 15 000 personer till som inte var med i IBCs databas.