EU håller på att förlora inflytande i kampen för frihet

EUs kraft för att exportera till andra länder värden som mänskliga rättigheter och demokrati är på tillbakagång, en nedgång som förvärras av den pågående globala ekonomiska krisen som ”undergräver” demokratins dragningskraft i länder utanför västvärlden.