En annorlunda bön

Det var tre månader sedan sist Salima hade gått till moskén. Varje gång hon hörde ljudet av adhan (uppmaning till bön) tänkte hon på det. För tre månader sedan hade hon fött sin lilla pojke och hon hade ingen som kunde ta hand om honom så att hon kunde delta i en gemensam bön.

Rosen som Karl den Store gav till kalifen – En sufi berättelser om konsekvenserna

Karl den Store gav till Harun al-Rashid, den abbasidiske kalifen, en ros stickling som present, vilket han planterade i sin privata trädgård. Han beordrade sin trädgårdsmästare att ta hand om den vackra busken med stor omsorg och uppmärksamhet och instruerade honom om att när den första rosen blommade skulle den lämnas till honom.

Salat och organisk dynamik

Alla organiska rörelse som vi utför som människor, och att bara vara medveten om någon av dessa, blir det en bön eftersom Koranen säger att allt som existerar, fåglarna med sina utbredda vingar, skuggorna från träden, och berg, prisar Skaparen på sitt sätt.

EU har snart inga ursäkter för att kritisera den turkiska ekonomin

Under decennier sa man till Turkiet att de inte var redo att gå med i Europeiska unionen, att deras ekonomi var underutvecklat för att kunna kvalificera som medlem i denna 27 nationers klubb. Detta argument är inte längre giltig. Idag är Turkiet en växande ekonomisk makt, med en kärna av internationellt konkurrenskraftiga företag vilket gör den unga nationen till ett affärscenter med stora kontakter i Ryssland och Mellanöstern och som lockar till sig miljarder dollar i investeringar.