Den sionistiska psykosen

Man skulle kunna påstå att israelerna inte har lärt sig någonting. Långt ifrån att betrakta nazisternas mördande av européer som en universell upplevelse från vilket vi skulle kunna utveckla en attityd mot alla former av totalitarism, segregation, rasism och våld har de istället förvandlat Förintelsen till en förföljelse psykos i vilket med automatik är vi alla antijudiska, antisemitiska, mm. (Goebbels, propaganda och lögnernas mästare har klart överträffats av sionismen).

Muslimska kvinnor, västvärldens bästa ursäkt

För att förstå dagens globala perspektiv om islam och könsroller är det nödvändigt att ta hänsyn till ett viktigt oberoende variabel. Förståelsen över kvinnors nuvarande situation i den muslimska världen kräver en oundviklig granskning av orientalismens arv när det gäller byggandet av det arabisk-islamiska sexualitet och en permanent omdefinition genom historien.