Al Jazeera, arabiskt motstånd från kommunikationens utkant

Om pressen är den tredje statsmakten kan vi säga att på nittiotalet dyker Al Jazeera upp som oppositionen till massmedia monopolet som inrättades och manövreras från den norra hemisfären. Sedan dess har den arabiska nyhetskanalen lyckats med att bryta med besked informationsflödet nord-syd och göra det möjligt att sända nyheter från ”utkanten” och ge mening åt kommunikationen. Medan araberna ser Al Jazeera som en revolutionär nyhetskanal, väst betraktar den som en talesman för internationell terrorism i hela världen.