Ett statligt utbildningsprogram för imamer planeras i Tyskland

Om allt går enligt den plan som det Nationella Utbildnings Rådet föreslog i februari kommer den tyska regeringen snart att delta i utbildningen av de imamerna som bistår landets muslimska befolkning. Regeringen kommer också att delta i utbildningen av tusentals lärare som ansvarar för Islam undervisning i offentliga skolor.