Europeiskt nätverk för islamisk media bildas i Madrid

Den 14 och 15 november ägde den konstituerande konferensen av det europeiska nätverket för islamiska media aktörer (EMIN – European Media Islamic Network) rum i Madrid. Dess initiativtagare var webislam.com (Spanien) och saphirnews.com. (Frankrike). Vid konferensen deltog delegationer från Spanien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien, Kroatien, Serbien, Bosnien, Finland, Sverige, Ryssland, Estland och Tjeckien.