Muslimernas astronomiska utveckling

Strax efter profeten Muhammeds död år 632, etablerade muslimerna ett slags samvälde eller gemenskap av nationer från Spanien till Centralasien. I alla erövrade länder användes en populär arabisk astronomi som var resultatet av en blandning av indiska, persiska och grekiska astronomiska kunskaper som så småningom blandades med den lokala astronomin. Det är inte före 1000-talet som den muslimska astronomin får egna karakteristika tecken.