1440, det nya muslimska året är här

Islamiskt Forum

1439 är slut och nu börjar 1440. Det nya året i den muslimska kalendern startar i år tisdagen den 11 september som
motsvarar den 1:a dagen av Muharram, en av de fyra heliga islamiska månader. Det är ett datum som påminner oss om
profeten och hans närmaste följeslagares utvandring (Hijra) från Mecka till Medina år 622 av den kristna eran.

Denna historiska händelse bör påminna oss om den stora anda av solidaritet och generositet som Meckas utvandrare hittade
hos sina bröder och systrar i Medina, en tillflyktsort där de togs emot med respekt för deras värdighet. Minnet av denna
händelse bör påminna oss också om Medinas stadga skrivet av profeten Muhammed, fred vare med honom, för att organisera
en fredlig samexistens mellan de olika grupperna i det nya Medinan samhället, inklusive judar och muslimer.

Få muslimer i Sverige och i Europa uppmärksammar fortfarande den islamiska kalendern, eftersom den gregorianska
kalendern som används har tagit en stor plats i alla människors vardag. Vi måste komma ihåg att Hijri-kalendern är
baserad på en måncykel och är ungefär 11 dagar mindre än det gregorianska året, vilket förklarar varför nyårets datum i
kalendern aldrig är detsamma från ett år till nästa .

I år, för tredje gången i rad, firas det nya muslimska året samtidigt som Rosh Hashana, det judiska nyåret 5779, mellan
9 och 11 september.

Ashoura, höjdpunkten i Muharram

Det muslimska nyåret är inte traditionellt sätt en högtid till skillnad från Eid al-Fitr, som markerar slutet på månaden
Ramadan, och Eid al-Adha (eller Eid el-Kebir), offrets fest. Men de flesta muslimska länder i Afrika, Mellanöstern och
Asien uppmärksammar och till och med har en ledig dag för att markera detta datum.

Höjdpunkten för månaden Muharram är den tionde dagen som heter Ashoura, som i år motsvarar torsdagen den 20 september.
Den här dagen fastar många muslimer i enlighet med traditionen som en hyllning till profeten Moses som ville tacka Gud
för att ha räddat sitt folk från Farao under exilen från Egypten.

Islamiskt Forum önskar alla ett gott nytt år 1440 och 5779!