10 sätt att förbereda sig för Ramadan (2)

Redaktion – Källa: Blogg Sunni Forum

 1. Generositet och välgörenhet

  Rasulallah (fvmh) blev ännu mer generös under Ramadan.

  Ramadan är en tid för generositet och engagemang. Det är ett ögonblick där vi tänker på dem som har mindre än oss,
  och vi tackar Gud för allt han har gett oss. Ramadan är en välsignad och ärade månad, och generösa belöningar
  fördubblas i den.

  Profeten (fvmh) sade: ”Den bästa välgörenhet är den som görs under Ramadan.” (At-Tirmidhi)

  Profeten (fvmh) sade: ”Den som ger mat till en fastande person kommer att få samma belöning som den fastande
  personen, utan att minska belöningen för den som fastade.” (Ahmad)

  Därför måste vi öva välgörenhet nu, så när Ramadan är här, ökar vi vår generositet och ger till de mindre lyckligt
  lottade än oss själva. Vi måste ge allt vi kan ge, eftersom Allah tar hänsyn till våra avsikter.

  Sannerligen kommer vi att i livet efter detta beklaga det vi inte har spenderat i Allahs väg.

 2. Kontrollera din tunga

  Ramadan är en tid där vi måste kontrollera våra önskningar (nafs) och vårt språk:

  Rasulallah (fvmh) sade: ”Fastan är inte (att avstå) från att äta och dricka, men också från förgäves tal och fult
  språk. Om någon av er blir förbannade eller irriterad, han bör säga ”Jag fastar, Jag fastar.” (Ibn Khuzaimah, Ibn
  Hibbaan)

  Därför måste vi skydda vår tunga från förgäves tal och oanständigt språk. Skyddet av tunga innebär att undvika
  lögner, förtal, skvaller, falska ord och annat som har förbjudits i Koranen och Sunna.

  De som kontrollerar sina tungor är bland de bästa av muslimer:

  Profeten (fvmh) frågades: ”Vem är det bästa muslim?” Han svarade: ”Den som andra muslimer är säkra från hans tunga
  och hand.” (Tirmidhi # 2504)

  Vi får inte lura oss själva att tro att när Ramadan kommer, kommer vi att finna en plötslig ändring i vår livsstil
  och vi kommer att kunna kontrollera våra tungor. Återigen, detta är ett annat stort bedrägeri. Vi måste börja styra
  våra tungor så att vi nu kan ändra dåliga vanor, eftersom det inte är en process som sker över en natt.

  Så hur kan vi börja styra våra tungor? Detta kan åstadkommas genom att ”tänka innan man säger något.” Ingen talar
  utan att tänka först på vad han/hon ska säga.

  Tänk innan du talar och innan du säger något, tänk om du tror att det du kommer att säga kommer att glädja eller
  misshaga Gud.

  Om vi tvivlar på att det vi håller på att säga kan göra Allah arg eller upprörd, då måste vi avstå från att säga
  det. Om du inte har något trevligt att säga, då är det väl bättre att inte säga någonting alls. Tänk på att vi
  kommer att vara ansvarig för allt vi har sagt i våra liv och vi måste börja ta ansvar för vad som kommer ut från
  våra munnar nu, annars kommer vi att ångra det senare när det är för sent. Därför måste vi komma in i vanan att
  ”tänka innan man talar”.

  Så låt oss börja styra våra tungor nu, så att i det ögonblick Ramadan anländer har vi antagit goda vanor och har
  fått kontroll över våra tungor, och börjat avstå från att säga något som kan irritera eller misshaga Gud.

  KOM IHÅG: Om vi inte skyddar våra tungor, är då vår fasta förgäves:

  Rasulallah (fvmh) sade: ”Gud behöver inte fastan av en som inte överge sitt hyckleri när han talar eller agera i
  enlighet med sitt falska tal.” (Sahih Bukhari).

 3. Att förbättra sin karaktär och vanor

  Rasulallah (fvmh) kom för att förbättra människans karaktär och den bästa i denna Ummah är de med bättre
  karaktär.

  Rasulallah (fvmh) brukade säga: ”Den bästa av er är de som har de bästa sätt och karaktär.” (al-Bukhari)

  Allahs sändebud (fvmh) sade: ”Inget är tyngre i det andra Livets våg än en god karaktär.” (Tirmidhi och Abu
  Dawud)

  Rasulallah (fvmh) sade också: ”Den mest älskade av mig och närmast mig i sätena på Domedagen kommer att vara de
  som har de bästa uppförande och beteende bland er, de som är nära, har goda relationer med andra och är ödmjuka och
  den mest hatade av mig och som kommer att sitta på de mest avlägsna platser från mig, är de som är pratsamma och
  arroganta.” (Tirmidhi)

  Återigen, precis som med genomförandet av någon större förändring, förbättringen av vår karaktär och vanor kan inte
  göras snabbt, börja nu så att när Ramadan börjar har vi fått momentum för att ändra vår karaktär med syftet att bli
  bland de bästa i denna Ummah och bland de som är närmast Allah.

  Utan tvekan om den goda karaktär och uppförande är de tyngre element på vågen då kan ni tänka er hur tyngre de blir
  om vi uppträder med god karaktär och gott uppförande under Ramadan.

  Så, låt oss sträva efter att förbättra våra vanor, karaktär och uppförande mot andra och kom ihåg att dessa goda
  gärningar blir de som kommer att få mer tyngd på vågen och tillåta oss att nå de högsta graderna i paradiset och
  större närhet till Allah.

 4. Att äta med måtta

  Under överinseende av Al-Miqdaam Ibn Maadiy-Karib som sa: ”Jag hörde Allahs budbärare säga: ’Det är tillräckligt
  som en måltid ett par tuggor av mat för att hålla ryggen rak. Om du måste äta mer, se till att endast en tredjedel
  av magen är full av mat, en tredjedel för vatten och en tredjedel för luft.’” (Ahmad, Tirmidhi, An-Nasa’i, Ibn
  Majah)

  Ibrahim al-Nakha’i, en av läraren hos Imam Abu Hanifa (mGvnd) sade: ”Folken som blev förstörda innan er, hade dessa
  tre egenskaper, pratade för mycket, åt för mycket och sov för mycket”.

  Det råder ingen tvekan om att äta för mycket orsakar inte bara många sjukdomar, men också är det en viktig faktor
  som hindrar oss från att maximera vår dyrkan av Allah.

  Ash-Shafi’i sa: ”Jag har inte blivit proppmätt i sexton år, eftersom att bli det gör kroppen tung, avlägsnar klar
  förståelse, orsakar sömn och gör en svag för dyrkan.”

  Många av oss fastar under Ramadan, under dagen och sedan efter Iftar kompenserar vi all mat som vi gått miste om
  med en stor överdriven måltid.

  Utan tvekan strider detta mot själva syftet med Ramadan, som är att vara måttlig med maten och minnas dem som har
  mindre än oss. Hur ska vi komma ihåg de mindre lyckligt lottade när vi äter för mycket innan och efter vår fasta?

  Genom att styra vad vi äter nu kommer vi att gynna inte bara vår hälsa på kort och lång sikt, men måttlig matintag
  gör oss lättare och ger oss möjlighet att maximera antalet böner vi gör varje dag under Ramadan och resten av vår
  liv.

  Al-Hassan Al-Basri: ”Adams (fvmh) test var maten och det är din test tills Qiyamah.”

  Det är konventionell visdom: ”Den som tar kontroll över sin mage får kontroll över alla goda gärningar.”

  Och även: ”Visdom finns inte på en full mage.”

  En dag erbjöd Al-Hassan mat till en av sina följeslagare som sa: ”Jag har ätit tills jag inte längre kunde äta”
  Till vilken Al-Hassan sade: ”Subhaana Allah, äter en muslim tills han inte längre kan äta?”

 5. Genomförandet av sunna i det dagliga livet

  Det som kommer efter sunna är Allahs order:

  Säg [Muhammad]: ”Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt
  förlåtande, barmhärtig.” (3:31)

  Om vi följer profeten (fvmh) i alla aspekter av våra liv, med säkerhet kommer då allt vi gör att bli en dyrkan
  Allah, till och med att gå på toaletten, ta ett bad, klä på och klä av sig, mm.

  Återuppliva sunna i vårt dagliga liv:

  Profeten (fvmh) sade: ”Den som återupplivar en del av min Sunna som är glömt efter min död, kommer att ha en
  belöning som motsvarar dem som följer honom, utan att förringa det minsta från belöningen av dem som följde honom.”
  (Tirmidhi)

  Den bästa vana i våra liv är att praktisera sunna i varje aspekt av våra liv så att hela vårt liv och allt vi gör
  under det kan bli en dyrkan av Allah.

  Vi kan göra detta långsamt genom att lära hela sunna, alla dua till alla aspekter av vår dag, att vakna upp, att
  gå in och ur moskén och huset, av- och påklädning, etc. Så låt oss komma in i vanan att praktisera sunna i varje
  ögonblick av vår vardag så att när Ramadan kommer vi kan fortsätta att utöva sunna och ändå tjäna flera
  belöningar.

Må Gud hjälpa oss att göra det bästa av denna Ramadan och att det blir en frälsning för oss i livet efter detta.

Amen