Svar 7

Nej, tillsammans med judendomen går de tillbaka till profeten och patriarken Abraham. Deras tre profeter härstammar direkt från hans söner - Mohammed (fvmh) från den äldsta, Ismael, och Moses och Jesus, (fred vara med dem) från Isak. Abraham grundade platsen som i dag är staden Mecka och byggde Kaba mot vilken alla muslimer vänder sig när de ber.