Svar 6

I den moderna världen kan Islam uppfattas som något exotisk eller extrem. Detta kan bero på att i dagens samhälle i stora delar av västvärlden, religion dominerar inte vardagen medan för muslimerna står religion alltid överst i deras sinnen, och de gör ingen uppdelning mellan sekulär och religiös. De anser att Guds påbud bör tas på stort allvar, och det är därför frågor som rör religion är så viktiga.