Svar 5

Det arabiska ordet "islam" betyder helt enkelt "underkastelse" och kommer från ett ord som betyder "fred". I ett religiöst sammanhang betyder det en fullständig underkastelse till Guds vilja.

"Mohammedanism" är alltså en felaktig beteckning eftersom det tyder på att muslimer dyrkar Mohammed (fvmh) i stället för Gud. "Allah" är det arabiska namnet för Gud, som används av både muslimer och kristna araber.