Svar 4

Bara genom att säga "Det finns ingen gud utom Gud, och Mohammed är Guds profet". Genom detta uttalande tillkännager den troende sin tro på alla Guds budbärare, och skrifterna de förmedlade.