Svar 3

Muslimer tror på en unik, ojämförlig Gud, på alla änglar skapade av Honom, på profeterna genom vilka Hans budskap fördes till mänskligheten, på Domedagen och individuellt ansvar för sina gärningar, på Guds fullständig makt över människors öde och på livet efter döden.

Muslimer tror på en kedja av profeter som börjar med Adam och fortsätter med Noah, Abraham, Ismael, Isak, Jakob, Josef, Job, Moses, Aron, David, Salomo, Elias, Jona, Johannes Döparen, och Jesus, fred vara med dem. Men Guds sista budskap till människan, en bekräftelse av det eviga budskap och en sammanfattning av allt som har gått före, uppenbarades för profeten Mohammed (fvmh) genom Gabriel.