Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnVisningar
Vill du besöka moskén? En guidad tur där du får mer information om moskén, Islam och muslimerna. Ditt besök kan kombineras med en liten föreläsning där du kan få svar på dina frågor. Kontakta oss för mer information.

Välkomna!


Copyright © Islamiskt Informations Forum 2007