Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn
På Stan är tänkt till att bli en plast där vi kan hitta det Stockholm har att erbjuda oss muslimer. Allt som vi kan tänka oss vara bra att veta om som affärer, restauranger, skolor, mm.

Tack för din hjälp!


 • Namn: Islamiska skolan i Kista
 • Adress: Saimagatan 57
                164 75 Kista
 • Telefon: 08- 751 20 91
 • Hemsida: Islamiska Skolan
 • Om skolan: Islamiska Skolan är en F-9 islamisk friskola i Kista och Spånga. Verksamheten omfattar grundskola och fritids. Skolan följer den svenska läroplanen men är byggd på islamiska värderingar. • Namn: Al Azharskolan
 • Adress 1: Johannesfredsvägen 43
                168 68 Bromma
 • Telefon: 08- 564 599 30
 • Adress 2: Tegnebyvägen 30-32
                168 55 Bromma
 • Telefon: 08- 37 28 54
 • Hemsida: Al Azharskolan
 • Om skolan: Skolan är en f-9-skola och inom skolan finns även förskoleverksamhet. Al Azharskolan är öppen för alla elever som söker sig till skolan. Eleverna antas enligt kötid och syskonförtur. • Namn: Imanskolan
 • Adress: Oxelgatan 13 D
                750 23 Uppsala
 • Telefon: 018-10 19 19
 • Hemsida: Imanskolan
 • Om skolan: Imanskolan är en svensk skola med muslimsk profil. Med detta menas att man följer den svenska läroplanen som är fastställd av Skolverket. Våra elever läser lite mer om sin religion för att stärka sin självkänsla och muslimska identitet.
Copyright © Islamiskt Informations Forum 2007