Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn
På Stan är tänkt till att bli en plast där vi kan hitta det Stockholm har att erbjuda oss muslimer. Allt som vi kan tänka oss vara bra att veta om som affärer, restauranger, skolor, mm.

Tack för din hjälp!
Copyright © Islamiskt Informations Forum 2007