Marockos kung och Påven Franciskus gemensamma förklaring om Jerusalems status

Källan: Lina Farelli - Saphrinews - 190401

Under sin resa till Marocko undertecknade påven Franciskus och kung Mohammed VI, ordförande i Al Quds kommitté under ledning av Organisationen för den islamiska samarbete (OIC), en uppmaning att behålla den heliga staden Jerusalems (Al Quds på arabiska) "specifika multireligiösa karaktär, andliga dimension och särskild identitet " vars status ligger i hjärtat för den israelisk-palestinska konflikten. Texten återges här i sin helhet.

Med anledning av besöket till Marocko, Hans Helighet Påven Franciskus och Hans Majestät Konung Mohammed VI, befälhavare för de troende, erkänner Jerusalem / Al Quds unikhet och helighet och med hjärta dess andliga betydelse och dess speciella kallelse som en stad av fred enligt följande:

"Vi tror att det är viktigt att bevara den heliga staden Jerusalem / Al Quds som gemensamt arv för mänskligheten och framför allt för de troende i de tre monoteistiska religionerna, som en mötesplats och en symbol för fredlig samexistens, där man främjar den ömsesidiga respekten och dialog.

För detta ändamål måste Jerusalem / Al Quds specifika multireligiösa karaktären, den andliga dimensionen och den särskilda identiteten bevaras och främjas.

Vi hoppas därför att i den heliga staden, garanteras full fritt tillgång till anhängarna av de tre monoteistiska religionerna och rätten till var och en att utöva sin egen kult, så att från Jerusalem / Al Quds höjs de troendes bön till Gud, Skapare av alla, för en framtid med fred och broderskap på jorden."