Våld mot amerikanska muslimer är den högsta på 15 år

Källan: Corey Barnett - worldreligionnews.com - 171120

Minoriteternas status i USA försämras alltmer enligt uppgifter som extraherades av Pew Research som rapporterade att många fler muslimer blev utsatta för attacker under 2016 jämfört med 2001. År 2001 rapporterades 93 angrepp mot muslimer, 2015 var antalet anmälda attacker mot dem 91 och 2016 ökade antalet dramatiskt till 217. Datakällan är statistiken för hatbrott som samlats in av FBI. Denna myndighet samlar in uppgifter om hatbrott från cirka 15 000 poliser och brottsbekämpande organ.

Det är uppenbart att muslimer drabbades av en kraftig ökning av övergrepp i USA under perioden 2015 och 2016. Övergrepp är inte den enda typen av hatbrott som begås mot muslimer och andra minoritetsgrupper. Hot är extremt vanligt där rädsla för att bli åsamkad kroppsskada förekommer ofta.

År 2016 äkade stort hotet mot muslimer, omkring 144 muslimer rapporterade trakasserier och hot. Antalet rapporterade fall av hot och trakasserier under 2015 var 120. Antalet är dock fortfarande lägre än det som rapporterades 2001, det året var 296 offer utsatta för hot.

Muslimer är inte ensamma. De största offren fortsätter att vara judarna, brottsincidenter som involverade judar var 684 år 2016. Antalet var något mer år 2015, 664. För att jämföra kan nämnas att katolikerna drabbades av totalt 62 hatbrott och protestanter av 15. Muslimer var också offer för brott som innebar förstörelse eller skada på egendom som vandalism, dessa ökade också från 70 fall 2015 till 92 år 2016.

Under 2016 registrerades 307 fall av hatbrott mot muslimer. Denna ökning av hatbrott ligger på topp av en redan hög hatbriststatistik under 2016, eftersom de totala anti-muslimska incidenterna ökade med en massiv 67 procent från det som registrerades under 2014. Det följande år, 2016, var det 257. Denna ökning av hatbrott incidenter har lett till ett många muslimer som bor i USA har klagat på en ökande diskriminering i samhället.

Pew Research undersökningen som genomfördes i början av 2017 fastställde att 75 procent av muslimska amerikaner klagar över väsentlig diskriminering i USA, denna uppfattning delas av 69 procent av allmänheten. Förutom det rapporterade omkring 50 procent av vuxna muslimer att det är svårt att vara muslim i Amerika. Omkring 10 procent av denna specifika grupp tillskrev det nuvarande situation till fördomar, rasism och diskriminering.