Religioner, nödvändigt stöd i kampen mot korruption

Källan: Lina Farelli - Saphrinews - 180911

I rangordningen av afrikanska länder där korruption är endemisk rankas Ghana som nummer 13. Med syftet att kritisera det och försöka avsluta denna praxis presenterade den icke-statliga organisationern Ghana intergrity Initiative (GII), den lokala avdelningen av Transparency International, projektet "Anmäl, Stå emot och Rapportera Korruption ("Dénonce, résiste et signale la corruption") vid en presskonferens i Accra.

Den här gången valde GII ett tillvägagångssätt baserat på moral och tro genom att söka stöd från landets religiösa samhällen mot korruption.

Vid konferensen fanns religiösa representanter från Ghana närvarande: Charles Palmer Buckle, Cape Coast ärkebiskopen, Charles Palmer Buckle, Ghanas Grand Imams talesman, Sheik Aremeyaw Shaibu samt Richard Quayson, pastor i en evangelisk kyrka och medlem i en regeringskommission för mänskliga rättigheter och administrativ rättvisa.

Richard Quayson, som citerades av La Croix, uppmanade religiösa ledare att "ta ställning så att de lär sina anhängare att de alla har ett ansvar i samhället", med hänvisning till trons förmåga att "provocera sann inre förändring" bland de troende.

Å sin sida bad sheiken Aremeyaw Shaibu konferens deltagarna att vara uppmärksamma på den korruptionens "destruktiva" potential på "en nation och dess folk". Han påpekade att man inte bör glömma hur korruptionen kan påverka negativ förtroendet mellan de som regerar och folket.

Men en mer anklagande ton påminde ärkebiskopen Charles Palmer Buckle att 90 % av den ghananska befolkningen är muslimer och kristna, och är därför "kristna och muslimer ansvariga för 90 % av landets korruption." En stor del av befolkningen som enligt honom har "fått Guds ljus för att erkänna det onda i korruptionen". Det är med denna provokativa kommentar som ingress som han uttryckte sin vilja att "omorganisera det ghanesiska samhället moralt, socialt och kulturellt".

Den afrikanska unionen har utsett 2018 som ett anti-korruptionsår. Liksom många afrikanska länder har Ghana fortfarande en lång väg att gå.