Muslimska och judiska grupper överklagar belgiskt slaktförbud

Källan: The Muslim News - 170521

Belgiens muslimska och judiska samfund ska överklaga ett beslut av en av landets regioner om att förbjuda slakten av djur som är vid fullt medvetande. Det skulle effektivt kriminalisera halal och kosher slakt i den frankofona Vallonien, vilket utgör drygt hälften av belgiskt territorium.

Beslutet godkändes av det vallonska parlamentet förra veckan och kommer att träda i kraft den 1 juni 2018.

Det kommer dock att finnas ett undantag vid rituell slakt fram till 1 september 2019, ett beslut som tros ha blivit tagen så att det faller efter den muslimska heliga månaden Ramadan det året.

I en intervju för Anadolu Agency, fördömde i torsdags ledande personer i båda religiösa samhällen beslutet och sa att de skulle agera tillsammans mot lagen.

Salah Echallaoui, president för Belgiens Muslimsk Råd, sade att de hade upprepade gånger försökt diskutera utkastet till lagstiftning med en parlamentarisk kommitté innan förslaget omröstades, men de hade inte tagits emot.

"Vårt första steg kommer att vara att överklaga till den belgiska konstitutionella domstolen," sade han och hävdade att det regionala parlamentet hade gått mycket snabbt och inte ge dem möjligheten att utöva sin rätt att framföra sin åsikt.

Han fortsatte med att säga att dialog för att hitta en lösning som skulle omfatta djurskydd och religiösa friheter var möjligt, att "kommunicera med varandra" är alltid det bästa sättet.

"Vi kommer att vänta på EU:s domstol offentliggörande av sitt beslut om slakt av djur i början av juli," tillade han.

Belgiens chefrabbi Albert Guigui sade att beslutet "är en tragedi för oss och det muslimska samfundet".

"Detta beslut kränker mänskliga rättigheter och rätten att leva vår religion fritt i Belgien, ett demokratiskt land", sade han.

Guigui sade att lagstiftare inte förstod att slakt i linje med religiösa regler är "en religiös skyldighet" för judiska och muslimska samhällen, och tillade att de inte hade tillräckligt med kunskaper om dessa två tros kultur, religion och livsstil.

Han sade att djurrättigheter inte kunde presenteras som en anledning att godkänna lagen. Om så är fallet då är "jakt också en aktivitet som kränker djurrättigheter".

"Jägarna skjuter djuren, hundarna går och tar det skadade djuret och tar det till ägaren genom att bära det i munnen. Djuren lider också i denna situation. Varför är jakt inte förbjudet? Varför är ingenting gjort i detta avseende?" Tillade han.

Liknande lagar har godkänts i Schweiz och Danmark, men liknande förbud har stoppats i Polen och Grekland.