Utbildning för muslimska sjukhus kaplaner lanserade i Schweiz

Källan: Lina Farelli - Saphrinews - 180914

Den första september lanserades i Schweiz en ny utbildning för sjukhus kaplaner, "Andligt stöd i ett interreligiöst sammanhang." Utbildningen är resultatet av ett samarbete mellan kantonen Zürich, Schweiz Center Islam och Samhälle (CSIS) vid universitetet i Freiburg och en paraply sammanslutning av muslimska organisationer i kantonen Zürich (Vioz).

Tolv personer, sex män och sex kvinnor enligt den schweiziska katolska portalen Cath, med avancerad kunskap i islamisk teologi kommer att delta i för att kunna användas som sjukhus kaplaner inom den offentliga sektorn.

Genom denna utbildning vill Zürich myndigheterna bemöta "ett behov av utbildade muslimska kaplaner för muslimska patienter i nöd eller slutet av livet som har funnits där i flera år."

De 12 deltagarna kommer att delta i en teoretisk utbildning som kommer att avslutas i oktober innan de går vidare till en praktikplats på offentliga institutioner med överinseende av kristna präster. Deltagare i denna universitetsutbildning måste också klara ett säkerhetstest vid Rättssäkerhetsverket.

Enligt professor Hansjörg Schmid från CSIS gör "denna utbildning det möjligt för kaplaner att förvärva yrkeskompetens för stöd av andra i ett interreligiös och interkulturell sammanhang inom de offentliga institutionerna såsom sjukhus." Detta initiativ fick stöd av de katolska och protestantiska kristna kyrkorna i Zürich.