Första hjälps utbildning anordnades samtidigt i 70 moskéer

Källan: Imane Youssfi - Saphirnews - 171003

För fjärde året i rad, Brittish Islamic Medical Association (BIMA), anslutna till den muslimska rådet i Storbritannien (MCB), ordnade utbildning i moskéer för att introducera allmänheten till första hjälp vid hjärtinfarkt.

Operation "Lifesavers", som samarbetar med British Heart Foundation (BHF) anordnades den 30 september med deltagandet av 400 yrkesverksamma genom 70 moskéer i hela Storbritannien.

"Omkring 30 000 personer i Storbritannien har hjärtstillestånd utanför ett sjukhus, men mindre än en av 10 överlever. Genom att använda hundratals moskéer spridda över hela landet och ge vårdpersonal en viktig plattform inom dem, hoppas vi kunna minska den siffran och passa på att förbättra hälsan och gemenskaps relationer" sade Mohammed Wajid Akhter, chef för BIMA Lifesavers.

Simon Gillespie, VD för British Heart Foundation (BHF), påminner om att varje sekund räknas när en person är offer för hjärtstillestånd. Denna utbildning är "ett enkelt sätt att se till att man kan ge offer för hjärtstopp den bästa möjliga chansen att överleva" eftersom "överlevnaden efter hjärtstillestånd har varit envist låg i Storbritannien, ganska länge".

Syftet med detta initiativ är också att visa att "de brittiska moskéerna är mer än utrymmen för bön. De fungerar som centra för sina lokalsamhällen och ger värdefulla tjänster till alla, vare sig de är muslimska eller inte" påpekade Harun Khan, generalsekreterare för MCB.