En utställning som hedrar muslimer som räddade judar under förintelsen

Källan: Lina Farelli - Saphrinews - 190102

Londons Golders Green moské kommer att hålla en utställning i början av 2019 där man lyfter fram de albanska rättfärdiga muslimerna som räddade tusentals judar under andra världskriget. Utställningens syfte är att skapa starkare band med det judiska samhället, vars medlemmar motsatte sig moskéens öppning 2017.

I samarbete med Yad Vashem, ett minnesmärke dedikerat till förintelsen i Jerusalem, söker den här utställningen, som planeras börja den 6 januari, att påminna de judiska och muslimska samhällena, liksom världen, att "under den mörkaste perioden av den judiska historien, den muslimska befolkningen i Albanien var en av de få (i Europa) som aktiv engagerade sig när nazisterna försökte utrota sina judiska grannar, berättade Rabbi Natan Levy på den brittiska Jewish News, medlem i Londosn Faith Forum, en interreligiös organisation som är medarrangör av evenemanget.

Faktum är att Albanien är det enda europeiska landet som hade flera judar bland sin befolkning efter 1945 än före krigets början.

Förutom den israeliska-palestinska konflikten, källan till spänningen i de judisk-muslimska relationerna, syftar denna utställning till att betona "att de judiska och muslimska samhällena alltid har stöttat varandra och kommer att fortsätta att göra det" påpekade rabbin. Enligt honom handlar det framförallt om att "förstå våra gemensamma punkter och att uppskatta våra skillnader" för att bättre "utgöra en enad front mot hatet".