Muslimer i Europa litar på dess institutioner trots att de diskrimineras

Källan: Linda Lefebvre - Saphirnews - 170927

Enligt en undersökning gjord av EU:s Byrå för Grundläggande Rättigheter (FRA) som publicerades torsdagen den 21 september, dagen för europeisk agerande mot islamofobi, "har majoriteten av muslimerna i EU en stark förtroende på de demokratiska institutionerna trots utbredd diskriminering och trakasserier". Denna påstående baseras på en ettårig undersökning som genomfördes mellan oktober 2015 och september 2016 då man intervjuade mer än 10 500 personer som identifierar sig som muslimer i 15 länder.

I motsats till de populistiska påstående visar rapporten en bra integration av den muslimska befolkningen. "Resultaten av vår undersökning diskrediterar helt och hållet påståendet att muslimer inte är integrerade i våra samhällen. Tvärtom ser vi hos dem en stark förtroende för demokratiska institutioner som är mycket högre än för den allmänna befolkningen” sade FRA-direktören Michael O'Flaherty.

Bland de svarande angav 76 % en stark anknytning till landet där de bor. Resultatet visar också att 92 % av de intervjuade ser inte som ett problem att en granne inte delar samma religiösa övertygelser.


Säkerställ att åtgärderna för att bekämpa diskriminering respekteras av alla

"Jag finner uppmuntrande att de muslimska samhällena litar på våra offentliga institutioner och rättsstatsprincipen, trots deras vittnesmål om den diskriminering som påverkar dem personligen" sade vice ordföranden i Europeiska kommissionen, Frans Timmermans.

Samtidigt noteras det i rapporten att en av tre muslimer under de senaste fem åren har upplevt diskriminering, men endast 12 % av de som intervjuades kritiserade diskriminering, medan 42 % säger att de har stoppats av polisen under året för undersökningen på grund av invandringspolitik eller på grund av deras ursprung. "Jag vill försäkra våra muslimska medborgare om att Europeiska kommissionen inte tolererar intolerans, vilket strider mot våra värderingar och våra lagar" sa Frans Timmermans.

"Byråns rapport om grundläggande rättigheter visar att diskriminering av muslimer är för utbredd. Jag tycker att de utmaningar som muslimska kvinnor i Europa står inför är särskilt oroväckande, säger Vera Jourová, EU-kommissionär för rättvisa, konsumenter och jämställdhet. "Det är vår plikt på europeisk, nationell och lokal nivå att se till att åtgärder mot diskriminering respekteras och att det muslimska samfundet litar på polisen"