Uppsägning av en anställd pga av huvudduk upphävdes av domstolen

Källan: Lina Farelli - Saphirnews - 190506

Hovrätten i Versailles, nära Paris, beslutade den 19 april till fördel för Asma Bougnaoui som avskedades 2009, ett år efter att hon hade uthyrts till ett konsultbolag, på grund att hon vägrade att ta bort sin slöja. Domen fungerar således som ett juridiskt prejudikat i frågan om bärandet av religiösa symboler i ett privat företag.

Asma Bougnaoui, som är dataingenjör, avskedades av Micropole, datakonsultföretag Levallois (Hauts-de-Seine) på begäran av dess kund Groupama som senare klagade över närvaron av en beslöjad kvinna på deras kontor. Hon hade då lämnat in ett klagomål för diskriminering.

Mer än tio år efter starten av fallet och efter domen i Högsta domstolen, som hade begärt EU-domstolens rådgivning, fick hon annulleringen av uppsägningen och ersättning och skadestånd från Micropole på flera tusen euro.