Europadomstolen fällde Belgien för uteslutande av en kvinna med huvudduk från en domstol

Källan: Benjamin Andria - Saphrinews - 180920

Europadomstolen fällde Belgien denna vecka för uteslutningen i juni 2007 av en kvinna med huvudduk från en domstolssession.

Europadomstolen som har sitt säte i Strasbourg kom till slutsatsen att genom att förbjuda hennes närvaro vid domstolssessionen där det behandlades ett brottmål där hennes bror dödades 2003, kränktes hennes grundläggande rätt till religionsfrihet.

"Dagen för förhandlingen inför anklagelsekammaren informerade domstolen, efter odförandes beslut, att fru (Hagar) Lachiri att hon bara kunde komma in i rättssalen om hon tog av hennes huvudduk", noterade Europadomstolen. Ett krav som Hagar Lachiri vägrade att gå med på och som innebar att hon inte fick delta i förhandlingen.

För Europadomstolen ”utgjorde uteslutande av Fru Lachiri, en enkel medborgare som inte representerade staten, från domstolsrummet en ’restriktion’ i hennes utövande av rätten att manifestera sin religion" samtidigt som hennes beteende "inte var respektlöst eller inte utgjorde, eller skulle sannolikt kunnat utgöra, ett hot mot det smidiga uppförandet av förhandlingen".

Som ett resultat blev Belgien beordrad att betala Hagar Lachiri 1 000 euro för moraliska skador.