Muslimer i Europa är välintegrerade

Källan: The Muslim News - 170828

Muslimer i Europa är välintegrerade i det vanliga samhället men de är inte helt accepterade av alla, enligt en ny studie som publicerades av Bertelsmann-stiftelsen i Tyskland.

Religion Monitor 2017 undersökte utbildning, arbetsliv och interreligiösa kontakter mellan muslimer i Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike och Storbritannien, som är hemma för nästan 14 miljoner muslimer.

Den representativa undersökningen visade att andra och tredje generationens muslimer hade bättre språkkunskap, var mycket bättre utbildade och trots fortsatt diskriminering lyckades också på arbetsmarknaden.

Frankrike har varit det mest framgångsrika landet i fråga om språklig integration, följt av Storbritannien. Över 90 procent av invandrarbarn i Frankrike har franska som sitt första språk och 80 procent av muslimerna födda i Storbritannien lärde sig engelska som barn.

Den andra generation muslimska barn avslutade skolan i större grad, nästan 67 procent stannade i skolan även efter att de fyllt 17 år.

Tyskland och Schweiz är de länder där muslimer har lyckats integrera sig bättre på arbetsmarknaden.

"I båda dessa länder skiljer sig sysselsättningsgraden bland muslimer inte längre från den totala befolkningen" säger rapporten.

Det understryker emellertid också att muslimer tjänade betydligt mindre, särskilt i Tyskland, eftersom de oftare var anställda i låglönepositioner.


Interreligiösa kontakter

Den framgångsrika integrationen var särskilt märkbar i ökade sociala kontakter mellan muslimer och icke-muslimer, enligt rapporten.

"Femtiofem procent av muslimerna spenderar regelbundet sin fritid med icke-muslimer. Interreligiös kontakt ökar också med varje generation, liksom identifikation med mottagarländerna.”

"Sammantaget upplevde 94 % av de som deltog i undersökningen att de hade ett starkt band till det landet de bor i" konstaterade rapporten.


Islam hindrar inte integration

Bertelsmann Stiftelsens expert, Stephan Vopel, betonade att islam inte var ett hinder för framgångsrik integration i Europa, trots sådana påståenden som görs av högerpolitiker.

"Islam är inte ett hinder för integration. Muslimer, även de stark religiösa, lär sig det nya språket och strävar efter högre utbildningsnivåer lika mycket som andra invandrare" berättade han på en presskonferens i Gutersloh, Tyskland där forskargruppen presenterade resultatet av sin undersökning.

"När integrationen misslyckas är de statliga ramvillkoren vanligtvis orsaken, säger Vopel också.


Diskriminering på arbetsmarknaden

Rapporten avslöjade att trots de framsteg som gjorts i integration, möter muslimer som bekänner sin tro och övar sin religion ofta diskriminering på arbetsmarknaden.

"Hittills har inget land i Västeuropa funnit en övertygande balans mellan lika möjligheter och respekt för religiös mångfald" sade Yasemin El-Menouar, författaren till rapporten, och tillade att stark religiösa muslimer hade det svårare att hitta ett jobb som motsvarade deras kvalifikationer.

Även om europeiska regeringar har vidtagit olika initiativ för att främja deltagande av invandrare i det sociala och ekonomiska livet, fortsätter muslimer att stöta på öppen avslag från ungefär en femtedel av befolkningen, enligt undersökningen.

Nästan 20 procent av européerna intervjuade för undersökningen sa att de inte ville ha muslimer som grannar.

Bertelsmannstiftelsens rapport grundades på en representativ undersökning som genomfördes i slutet av 2016 i Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike och Storbritannien.