Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKurser
IIF anordnar föreläsningar, temadagar och seminarier med jämna mellanrum, antingen i egen regi eller i samarbete med andra organisationer. De är till för alla intresserade av lära sig mer om Islam. Vissa av föreläsningar är på en grundläggande nivå medan andra är fördjupningar.

Ni är varm välkomna!Copyright © Islamiskt Informations Forum 2007