Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnIslamiskt Informations Forum
Adress: Box 7149
103 87 Stockholm
       
       
Besökadress:
       
       
Telefon: (Tisdagar och Torsdagar 15:50 - 17:00)
       
       
E-post:        
       
info@islamisktforum.se         För dig som har frågor eller synpunkter
       
       
nytt@islamisktforum.se         För dig som vill att din förening, organisation eller moskés
        planerade aktiviteter ska finnas med i vår Stockholms nytt.
Copyright © Islamiskt Informations Forum 2007