Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn                    Bönetider

Islamisk marknadsföring sätter på sig hijab


Förra månaden diskuterades en hel del på sociala nätverk om marknadsföring till den muslimska befolkningen och specifikt om användningen av muslimska kvinnor med Hijab som en ikon för den så kallade islamiska marknadsföringen efter presentation av den första Barbie med huvudduk och Tescos reklamkampanj för julen där de marknadsförde sin Halal kalkon (Kampanjen gjordes i Spanien). Är detta rätt eller fel? Använder man de mest klassiska stereotyperna eller är det de mest traditionella och igenkännande identitetsaspekter när vi tänker på islamisk marknadsföring?

I dagens värld finns dussintals religioner, tankeströmmar och en mängd kulturella och sociala identiteter som gör mänskligheten till en helt olikartad art. Muslimska majoritetsländer är inte uteslutna från denna mångfald...


Varför vill den saudiska kronprinsen revidera haditherna?


Saudiarabien tycks vilja öppna en dörr i den sunnitiska dogmatiska kroppen i allmänhet och i den wahabbitiska i synnerhet, som plötsligt går från en ultra-arkaisk konservatism till en kvasi progressiv hållning.

Många hadither är ord som har satts i profeten Muhammads mun, förmodligen av muslimska autokratiska rådgivare genom historien, för att ge religiösa motiveringar till sina beslut.

Men varför blir det plötsligt brådskande för det saudiska riket att ifrågasätta apokryfa och ändå ofta heliga texter inom sunni islam?

Skulle detta kunna vara den drivkraft som markerar slutet på apatin i vilken den religiösa sunni tanken har befunnit sig i århundraden?


Varför Asiens ledare kommer att spela det säkra kortet med Trump


Ledarna i Sydostasiens länder med muslimsk majoritet måste gå på en delikat diplomatisk balansgång, säger observatörer, eftersom de måste balanserar deras mysiga Washington-band och det intensiva inhemska tryck om att ha en hårdare inställning gentemot president Donald Trump för hans erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad.

Malaysias premiärminister Najib Razak och den indonesiska presidenten Joko Widodo var med denna vecka bland de muslimska ledare som kritiserade beslutet.

Men det minsta tecken på att de fortsätter att hålla sig i goda termer med Trump, delvis som en motvikt mot Kina, skulle kunna bli väldigt kostsam på grund av den stark stöd som den palestinska fråga har i deras politiska baser.Profetiskt läkemedel - Ett gammalt recept för en ny era

En genre av medicinsk skrift avsedd som ett alternativ till det uteslutande grekiskbaserade medicinska system som härrör från Galenos var den så kallade At-Tibb en-Nabawi eller "Profetiska Medicin." Författarna var religiösa lärda snarare än läkare som förespråkade den traditionella medicin som nämns i Koranen och som praktiserades under profeten Muhammeds liv. Det handlade om medicinska idéer assimilerade från det hellenistiska samhället som sedan omformades till ett vägledningsmaterial till medicinsk behandling godkänd av de religiösa lärda.

Behandlingen bestod av kost och enkla mediciner (särskilt honung), åderlåtning och katetrisering, men ingen kirurgisk operation. Bland de ämnen som behandlades fanns feber, spetälska, pest, giftiga bett

Ramadan Hälsa Tips – Att hålla sig frisk under fastan


ArkivJihadism och brytningen av länken mellan religion och kultur
Det vi vet om Institutet för främjande av utbildning om islam i Belgien
Samtal med Sheikh Mohammad Abdullah
Den sista moskén


Arkiv       ArkivOch vad är du rädd för?


Rädslan är en primär känsla. Ordet känsla kommer från det latinska "motere" (flytta) och det är det som får oss att komma närmare eller flytta oss bort från en viss person eller omständighet. Vi har alla olika rädslor, rädsla för det okända, för att bli bedömd, rädsla för att misslyckas, att tala inför publik, ensamhet, att lida och känna smärta, rädsla för sjukdom, dödsfall, rädsla för farhågor som har att göra med hur vi uppfattar oss själva eller andra personer, rädsla för vissa föremål, djur, situationer eller omständigheter, hissar, flygplan, öppna ytor, mm.

Rädsla förlamar och blockerar oss, den hindrar oss att vara oss själva och när vi uppfattar att rädslan håller på att ta över våra liv, då börjar misslyckandet.


Stockholm


EURONYHETER


En fatwa mot Bitcoin, en valuta som bryter rekord
Den digitala valutan är emellertid inte förenlig med islam, spekulationen finns bland det som är förbjudet i islamisk ekonomi och finans, sade Diyanet, det turkiska ministeriet för religiösa frågor under ett möte som ägnades åt denna fråga den 24 november.

"Att köpa och sälja virtuella valutor är inte förenligt med religion eftersom deras värdering är öppen för spekulation. De kan också lätt användas i olagliga aktiviteter som penningtvätt...

KT Bank, den första islamiska banken i Europa, flyttar till Köln
Byggandet av en av Europas största moskéerISLAM I VÄRLDEN


Stödjer USA ett religiöst folkmord i Jemen?
Hur är USA involverad? Den amerikanska regeringen har godkänt miljarder dollar i vapenförsäljning till den saudiska regeringen som används i Jemenkriget. Det har också bidragit med 480 000 liter flygbränsle som direkt stöder luftangrepp. Frågan är därför relevant, betyder det att USA stödjer krigsförbrytelser?

Jeremy Scahill, en välkänd journalist med omfattande bakgrund i krigshärjade regioner, har hävdat att det finns en chockerande brist på täckning i amerikanska medierna om konflikten och USA: s engagemang.

Den första muslim amerikanska idrottskvinna som bar hijab har fått en Barbie docka
Våld mot amerikanska muslimer är den högsta på 15 år


Artiklar vi rekommenderarProfessor Removed From a Southwest Flight Is Symbolic of a Pattern of Airline Islamophobia
Trump's Latest Muslim Ban Is Defeated Again in Court
Three Ways Trump's Nuclear Strategy Misunderstands the Mood in Iran


Arkiv

Visdomens trädgårdAli ibn Talib sade: ”Två saker är jag mest rädd för, för stora förhoppningar och att rätta sig efter hugskott. Det första låter en glömma det kommande livet och det andra håller en ifrån rättvisan. Detta liv är förgängligt och det andra livet evigt. Men till båda kan man inte höra, så hör till det andra livet och inte till detta. Idag har vi våra gärningar och ingen dom medan imorgon har vi våra domar men inga gärningar.”

Fredags Khotba

171222

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum