Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn                Bönetider

Att glömma Allah i ett sekulärt samhälle


Vad säger ni om att glömma Allah för att fokusera på en verklighetsreferens, individen? Det här är en del av en sekulär syn som bortser religionen som ett dogmatiskt tankesystem när vi tänker på "muslimen" i vårt samhälle. Visserligen är det viktigt att bryta sig ur en form av teocentrismen som dömer alla muslimer till ett permanent förhållande med Allah där den sistnämnda förmörkar fullständigt individen.

Därför är det viktigt att placera markören tillbaka, speciellt om det handlar om kampen för självfrigörelse och individuella friheter. Tänk att inte längre vara begränsad till frihetsområdena bestämda av vad vi kallar "islam" utan snarare ge friheten till individen, hans nyfikenhet, hans val och hans resonemang.

Om kärleken - Vilken kärleksteori tror du på?


Kärleken lär man sig och bygger upp genom tal, kultur, bilder och filmer, det vi ser i vår vardag. Att älska är alltid att älska "på samma sätt som ...", det är alltid "att göra som ..." de bilder, modeller och diskurser som har internaliserats: "Kärlek, att älska är att imitera. Vi lär oss det. Orden, handlingarna, själva känslorna lär man sig. De är roller som finns i böcker och dikter. Den ursprungliga kärleken måste vara extremt sällsynt" skriver filosofen och poeten Paul Valéry (Mèlange, 1939).

Men alla tal om kärlek är inte lika. Modern kärlek påverkas av dominerande diskurser som accentuerar "par problem" istället för att hjälpa till att övervinna dem.


Ett Halal Liv

Jag har bestämt mig för att sova bra!


En tredjedel av våra liv spenderar vi sovande, en 8-timmarsnatt är perfekt för att vara i form nästa dag. En undersökning som utfördes av National Institute of Sleep and Vigilance (Frankrike) visade att man sover i genomsnitt 6 timmar och 55 minuter per natt under veckan. Trots det har en tredjedel av befolkningen ett signifikant sömnunderskott, mindre än 6 timmar ägnas till att sova. Det genererar en negativ inverkan på daglig basis med lägre koncentrations förmåga och vaksamhet på jobbet.

Brist på sömn kan få allvarliga konsekvenser för hälsan, dåligt minne, långsamt lärande, ostabil metabolism, fetma, diabetes, mm.

Profetiskt läkemedel - Ett gammalt recept för en ny era


Stockholm

Trappes, Nice, Las Vegas, Orlando - Daesh och dess många opportunistiska påståenden


Trappes kommun, i Yvelines, skakades av en knivattack torsdagen den 23 augusti. Medan utredarna arbetade med teorin om en familjetragedi, med tanke på den nära relationen mellan förövaren och offren, tog på sig attacken Islamiska Staten (Daesh).

Ett påstående vars många element tyder på att det handlar om en opportunistiskt uttalande, särskilt på grund av den extrema hastigheten med vilken terroristgruppen tog på sig tragedin. Och det här är inte första gången.

Islams historia (IV)


Efter att de hade uppnått makten, blev det abbasidiska kalifatet en absolut monarki, enligt den jordbruks traditionella form och man genomförde stora politiska förändringar med klart persisk inflytande. De började med att flytta kalifatets huvudstad från Syrien, där den hade funnits under umayyadernas tid, till Irak. Den första kalifen placerade den i Kufa, men hans efterträdare Al-Mansur, som betraktas som dynastins sanna grundare, flyttade den till Mesopotamien, till floden Tigris västra strand, nära ruinerna av Ctesiphon. Han byggde där staden som kallas Madinat as-Salam (Fredens stad), även kallad Bagdad.


EURONYHETER


Europadomstolen fällde Belgien för uteslutande av en kvinna med huvudduk från en domstol
Europadomstolen fällde Belgien denna vecka för uteslutningen i juni 2007 av en kvinna med huvudduk från en domstolssession.

Europadomstolen som har sitt säte i Strasbourg kom till slutsatsen att genom att förbjuda hennes närvaro vid domstolssessionen där det behandlades ett brottmål där hennes bror dödades 2003, kränktes hennes grundläggande rätt till religionsfrihet.

Utbildning för muslimska sjukhus kaplaner lanserade i Schweiz
Brittiska muslimer kräver inträdesförbud för en islamofobisk pastor

ISLAM I VÄRLDEN


En 1000-årig moské upptäckt i Förenade Arabemiraten
Förenade Arabemiratens Department of Culture and Tourism tillkännagav upptäckten av en tusen år gammal moské i staden Al Ain, öster om Abu Dhabi. Upptäckten av resterna av denna 1000-åriga gudstjänstplats kommer att göra det möjligt för oss att bättre spåra historien om Islams gryning i denna region.

Hyderabad öppnade den spanska moskén för alla för att fira Indiens självständighetsdag
Religioner, nödvändigt stöd i kampen mot korruption

Visdomens trädgårdImam Hassan Al Banna var i en moské och gjorde tarawih bönen (kvällsandakten) under Ramadan månaden när ett häftigt gräl utbröt mellan några moskébesökare. De var oense om hur många rakat man skulle be, den ena grälande parten ville göra åtta och den andra tjugo rakat. Till slut gick de till imamen.

Han ville inte svara på denna fråga utan ställde en motfråga: ”Är tarawih en frivillig eller obligatorisk bön?” Alla svarade i en mun att den var frivillig. ”Bra, sade han, men att söka enighet och att komma överens om det som man tycker olika är obligatoriskt! Därför är det bättre om ni går hem nu, och gör denna bön där och behåller broderskapskänslan mellan er!”Fredags Khotba

181012


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum