Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn
A


Alhamdulillah

Prisad vare Gud

Allahu akbar

Gud är större

Allah ya sallimak

Gud ge dig frid.

As-salamu alaykom

Frid vare med dig (er). Kort hälsning (Svar: Walaykom wasallam ).

As-salamu alaykom wa rahmatu llahi wa barakatu

Frid vare med dig (er) och Allahs barmhärtighet och välsignelser. Fullständig hälsning.B


Bismillah ar-rahmani ar-rahim

"I Guds, den Barmhärtiges, den Nåderikes namn".C

D
E


Eid mubarak

Må högtiden vara välsignad - Uttryck som används för att gratulera varandra när Ramadan avslutas.F

G

H

I


Insh'Allah

Om Gud vill.

Insha'Allah khiir

Allt skall vara väl om Gud vill


J

K


Kull'am wa anta tajjib

Må du vara god varje år. Uttryck man använder när man gratulerar vid högtiderna eller annat firande. (Svaret Wa anta atjab )L

M


Mash'Allah

Det blev som Gud ville.

Ma'as salam

Frid med dig. Avskedshälsning. (Svar: Allah ya sallimak )N

O

P

Q

R

S


Sallallahu alayhi wa sallam

Gud har välsignat honom och givit honom frälsning (Sägs när Profeten Muhammeds namn nämns).

Subhanallah

Gud vare lovad.T

U

V

W


Walaykom wasallam wa rahmtullah wa barakatu

Allahs frid, barmhärtighet och välsignelser vare med er. Fullständigt svar.

Wa anta atjab

Må du också leva i godhet.X

Y

Z

Copyright © Islamiskt Informations Forum 2007