Sida 311. Om man konverterar till islam behöver man ändra sitt namn?

SVAR12. Hur svarar man en hälsning (Salaam) när man ber?

SVAR