Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn

IIF
Aktivitets Program 2013


Arbetet med att fastställa Islamiskt Informations Forum program för 2013 andra halva året är igång. Om Gud vill kommer vi att ha den klar i slutet av juli, V31.
Ramadan 2013
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum