Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn

Föreläsningar för skolor
Islamiskt Informations Forum har sedan 1986 varit aktivt med att erbjuda skolor föreläsningar om Islam. Vi har föreläst för skolklasser inom grund-, högstadie- och gymnasieskolan.

Våra föreläsningar ger grundläggande kunskap om Islam och muslimerna. Föreläsningarna planerar vi i samråd med lärarna för att kunna presentera den information som är mer relevant vid det tillfälle. Oftast är frågestunden den viktigaste delen i föreläsningen, med många frågor och diskussioner son vi gärna uppmuntrar för att kunna öka kunskapen om Islam.

Kontakta oss om Du vill veta mer eller vill boka en föreläsning.
Copyright © Islamiskt Informations Forum 2007