Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnFöreläsningar för skolor
Islamiskt Informations Forum har sedan 1986 varit aktivt med att erbjuda skolor föreläsningar om Islam. Vi har föreläst för skolklasser inom grund-, högstadie- och gymnasieskolan.

Våra föreläsningar ger grundläggande kunskap om Islam och muslimerna. Föreläsningarna planerar vi i samråd med lärarna för att kunna presentera den information som är mer relevant vid det tillfälle. Oftast är frågestunden den viktigaste delen i föreläsningen, med många frågor och diskussioner son vi gärna uppmuntrar för att kunna öka kunskapen om Islam.

Kontakta oss om Du vill veta mer eller vill boka en föreläsning.Copyright © Islamiskt Informations Forum 2007