Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnFöreläsningar
IIF anordnar föreläsningar, temadagar och seminarier med jämna mellanrum, antingen i egen regi eller i samarbete med andra organisationer. De är till för alla intresserade av lära sig mer om Islam. Vissa av föreläsningar är på en grundläggande nivå medan andra är fördjupningar.

Vi anordnar även föreläsningar för skolor. Mer information om dessa föreläsningar finns i att läsa här.

Besök gärna vår webbsida för att hålla dig uppdaterad med våra aktiviteter.


Ni är varm välkomna!
Copyright © Islamiskt Informations Forum 2007