Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn

Föreläsningar
IIF anordnar föreläsningar, temadagar och seminarier med jämna mellanrum, antingen i egen regi eller i samarbete med andra organisationer. De är till för alla intresserade av lära sig mer om Islam. Vissa av föreläsningar är på en grundläggande nivå medan andra är fördjupningar.

Vi anordnar även föreläsningar för skolor. Mer information om dessa föreläsningar finns i att läsa här.

I år har vi en föreläsningsserie om Islam med 20 föreläsningar. Vi börjar den 13 april och avslutar serien den 14 december Insh’Allah.

Den andra föreläsningsserien som kommer att handla om Islamisk historia kommer att starta den 12 oktober och avslutas den 14 december.

Vi arbetar med planering av 4 temadagar, den första är preliminär planerad för den 1 juni. De 3 resterande kommer att äga rum efter sommaren.

Ramadan infaller i år under september månad, en föreläsning inför Ramadan är planerad till den 24 augusti. Vi kommer även i år att ha 2 gemensamma Iftar för nya muslimer.

Besök gärna vår webbsida för att hålla dig uppdaterad med våra aktiviteter.


Ni är varm välkomna!


OBS! I år kommer vi att sprida ut våra föreläsningar på olika moskéer. Var vänlig att alltid kontrollera uppgifterna om lokalen så att Du kommer rätt.
Copyright © Islamiskt Informations Forum 2007