Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKhotba - PredikanRamadans sista tio nätter

Sheikh Abdul Latif Al Otaibi - 2020-05-15

Prisad vare Allah, Universumsherre. Vi förhärligar honom, vi ber om förlåtelse för våra fel, och vi underkastar oss Honom. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah, som inte har någon partner och att Muhammed är hans tjänare och budbärare, fred och välsignelse vara över honom, hans familj, och alla hans följeslagare och dem som följer hans vägledning till Domedagen.

Oh muslimer! Ramadan månaden har startat sin resa mot de tio sista nätterna, som är årets bästa.

Bland dem finns Allmaktens Natt som är en natt bättre än tusen månader. Under dessa nätter brukade Allahs sändebud, fred vare med honom, anstränga sig ännu mer i sin dyrkan.

Aisha berättade att: "Allahs sändebud arbetade hårdare under de sista tio nätterna än de andra nätterna." (Muslim)

Allahs Budbärares följeslagare visste om tidens räckvidd och värde och dessa nätters betydelser, på grund av detta skyndade de sig till att göra goda handlingar och strävade efter lydnad mot Allah.

Itikaf är också bekräftat i den profetiska sunna under dessa tio dagar. Aisha sade: "Profeten slutade aldrig att utföra Itikaf de sista tio dagarna av Ramadan tills Allah hämtade hans själ.” Efter hans död praktiserades det av hans fruar också. (Överenskommet hadith).

Itikaf innebär att stanna kvar i moskén i lydnad mot Allah, det kan var under en kort eller lång period.

Oh muslimer! Allahs sändebud brukade stanna kvar i moskén under de sista tio nätterna i Ramadan och letade efter Allmaktens Natt när koranen uppenbarades, denna natt är bättre än tusen månader som Allah säger i den generösa Koranen: Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader… (97:3)

Allmaktens natt finns bland de sista tio nätter men det är inte angivet vilka av dessa som kan vara. Kanske den 21:a natt eller en annan, av den anledningen måste muslimen sträva efter att nå den för att få sin belöning.

Vilken stor belöning kommer att få från Allah den som hittar denna natt! Allmaktens Natt börjar från solnedgång till fajr, den har inga bestämda tecken att identifiera den, men det kan vara så att den troende kan se den i drömmar eller att en klar ren natt kan observeras, det kan också vara att denna natt känner den troende stillhet, lugn och ro i sitt bröst för de handlingarna av dyrkan denne utför. Det sägs också att solen kommer upp utan strålar efter denna natt.

Tjänaren som nådde Allmaktens Natt bör bland andra böner öka sin fråga om förlåtelse till Allah, som det står i Aishas berättelse: "Oh, Allahs sändebud! Vad ska jag säga om jag visste vilken var Allmaktens Natt? Och han svarade: "Säg: Oh, Allah! Du är överdådig, generös, och du älskar överflöd. Förlåt då mina fel." (Registrerad av de fem mest kända hadith samlare och andra Abu Dawd, Tirmidhi och Al Hakim)

Vi ber Allah den Allsmäktige att göra oss trofasta anhängare av hans föreskrifter.

Amen.

Fredag den 16 Ramadan 1439/1 juni 2018
Islamisk Kultur Center "Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd"
Buenos Aires – ArgentinaCopyright © 2007 Islamiskt Informations Forum