Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnNyheter


En plattform för marknadsföring av autentiska hadither lanseras i Marocko

Källan: Lina Farelli - Saphirnews - 220511

Hur säkerställer man tillförlitligheten hos hadither för att bättre lära sig dem? Detta är den uttalade ambitionen för den nya Mohammed VI plattformen för Hadith, som lanserades i Marocko måndagen den 9 maj av ministeriet för Habous och islamiska frågor.

Plattformen, som är resultatet av ett års engagerat arbete av åtta specialister, innehåller 10 000 samlingar av profetiska ord och handlingar på arabiska, med förklaringar som skiljer autentisk hadith från svag och påhittad hadith, rapporterar Yabiladi. Den avser att tillåta allmänheten, enligt minister Ahmed Taoufik, "att lära sig, urskilja och uppnå den säkerhet som krävs i religiositetsfrågor". För detta ändamål finns ett avsnitt med frågor/svar.

"Den kungliga ordern att skapa denna plattform är en fråga som faller under ansvaret för att bevara religionen" sa han. Att memorera profetens ädla hadith är alltså att bevara religionen”.

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum