Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnNyheter


Resterna av en gammal moské upptäcktes i Negev-öknen

Källan: Lionel Lemonier - Saphirnews - 220626

Israeliska arkeologer avslöjade nyligen att de upptäckt resterna av en gammal moské i Negev-öknen. Enligt Israel Antiquities Authority (IAA) kastar fyndet ljus över regionens övergångsperiod mellan kristendom och islam. Kvarlevorna, mer än 1 200 år gamla, upptäcktes på en tomt med nybyggnation av bostäder i staden Rahat, sade AAI i ett uttalande.

Moskén består av en fyrkantig hall och en vägg med en nisch i form av en halvcirkel, vänd mot söder, i riktning mot Mecka. "Denna speciella arkitektur säger oss att byggnaden användes som en moské", säger IAA-tjänstemän, citerade av AFP, som tror att moskén kan hålla ett dussin tillbedjare samtidigt. Mycket nära moskén upptäcktes också resterna av ett lyxigt hus. De innehöll rester av porslin och glasföremål som bevisar de tidigare invånarnas rikedom.

För tre år sedan grävde AAI-arkeologer fram en annan moské i närheten, som också är från samma period. De påstår sig vara i närvaro av två islamiska religiösa byggnader "bland de äldsta kända i världen". Moskéerna och intilliggande hus lyfter fram "den historiska process som ägde rum i norra Negev med införandet av den nya religionen, Islam, och med etableringen av en ny politisk ordning och en ny kultur i regionen, säger IAA. De spred sig gradvis och ärvde det bysantinska regeringssättet och den kristna religionen som styrde denna region i hundratals år."

Den muslimska erövringen av regionen kom under första hälften av 700-talet e.Kr. AAI klargjorde att moskéerna som upptäcktes i Rahat skulle bevaras i deras nuvarande tillstånd, antingen som historiska monument eller som böneplatser.

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum