Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnNyheter


Muslimska studenter vid universitetet i Genève kräver ett "meditationsrum"

Källan: Lionel Lemonier - Saphirnews - 220511

Föreningen för arabvärlden vid universitetet i Genève, AMAGE, kräver skapandet av ett "meditationsrum" som låter de mest praktiserande muslimska studenterna utföra sina dagliga böner och även alla andra, oavsett religion, en plats för alla för att kunna meditera eller be. En online-petition som inleddes för fyra år sedan har återlanserats i denna riktning och har samlat in nästan 3 000 underskrifter.

Detta krav, som har stöd av University Conference of Student Associations (CUAE), är baserat på det faktum att den här typen av platser redan finns på andra universitet i landet, i Zürich, Lausanne och Saint-Gall. "Detta meditationsrum skulle tillåta alla medlemmar av universitetet, oavsett deras trossamfund och trosbekännelse, att ladda sina batterier och njuta av en fridfull plats på en andlig nivå" preciserar texten i uppropet. Hittills har ingen av de förfrågningar som riktats till ledningen för Genèves universitet fått något svar. Situationen har dock förvärrats sedan muslimska studenter har börjat be på campus.

En artikel i studenttidningen Topo fördömer "provokationer" mot muslimer. Affischer som visar Charlie Hebdos förstasida med känsliga skildringar av Islam länkade karaktärer har klistrats på väggarna i ett trapphus som regelbundet används av studenter som ett böne-"rum". Artikeln är också illustrerad med ett foto av en bönematta som kastas i en papperskorg.


En omöjlig plats för bön? Vad lagen säger

Yves Flückiger, rektor för Genèves universitet, har dock inget principiellt motstånd mot skapandet av ett meditationsrum. På villkor förklarar han för dagstidningen Le Temps att denna plats är "ett utrymme för meditation och inte ett utrymme för bön, öppet för alla, troende eller inte, och med respekt för sekularismens regler".

På campus finns redan en kristen präst (protestantisk och katolsk). Men dess verksamhet faller under en "tjänst av social karaktär" och är "öppen för alla medlemmar av universitetsgemenskapen", specificerar dess stadga. Jean-Michel Perret, den protestantiska prästen på plats, försäkrar att han bara är "hyresgäst i delstaten Genève" och inte får någon subvention från universitetet eller utövar någon gudstjänst eller bön.

Hafid Ouardiri, tidigare talesperson för moskén i Genève och chef för Fondation pour l'Entre-Connaissance, menar å sin sida att en "interreligiös plats där alla kunde samlas enligt sin bekännelse" är lösningen, en plats som ska kunna rymma böner och högtider. Den schweiziska lagen om sekularism, uppdaterad 2018, förbjuder den dock från offentligrättsliga institutioner utanför den medicinska och medicinsk-sociala sektorn.

Och det är denna lag som rektorn vid universitetet i Genève viftar för att vägra diskutera möjligheten att bevilja ett rum som skulle användas för bön. "Universitetet i Genève garanterar samvets- och trosfrihet samt strikt religiös neutralitet, därav förbudet mot all gudstjänstverksamhet i alla dess byggnader", sa han till Le Temps. Detta hindrar inte hans institution från att undvika att reagera på böner som faktiskt äger rum i ett trapphus, för närvarande. För att, för Yves Flückiger, "kommer universitetet alltid att gynna diskussion och dialog" framför sanktioner.


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum