Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnIntervju


”En man som föraktar kvinnor är avskyvärd”


En intervju med Mohamed Bellacen Kamboui


Ana Sharife - canariasenhora.com

Intervju med Mohamed Bellacen Kamboui, Imam i Puerto Rico moské, Kanarieöarna.


Vi är på väg mot moskén Puerto Rico (södra delen av ön Gran Canaria), jag har en huvudduk i handväskan och en långarmad skjorta för att täcka mitt hår och axlar, men imamen hälsar mig med ett brett leende och utan att tittar ner, skakar han min hand ordentligt. Sedan tar han sin hand till sitt bröst och samtidigt gör han en gest av vördnad och säger sitt namn, "jag heter Mohamed Bellacen Kamboui."

Han är den yngste av Kanarieöarnas imamer och anses bland muslimerna av vara en av de mest moderata i öarna. Han har en examen i engelsk filologi, talar flytande spanska, engelska, berber och arabiska och även franska. Det är en välutbildad man med raffinerade sätt, som kom från Nador (Marocko) till Kanarieöarna med resten av sin familj som tonåring. En progressiv imam som betonar att "ingenstans i den heliga texten finns en formulering som tillåter någon form av diskriminering mellan män och kvinnor." Om "Daish" klargör han, "det är inte en islamisk stat, men demonisk."

- Får jag komma in i moskén utan en huvudduk?

- Ja, det får du göra, oroa dig inte. Kom in.


- Kan vem som helst komma in?

- Ja. Vem som helst får komma in i en moské.


- Varför är det så lite utsmyckning i denna moské?

- Vi måste investera i människor, inte i utsmyckning.


- Vad avgör att en imam i en moské gör en predikan på ett annorlunda sätt än en annan imam i en annan moské?

- Sammanhanget i vilket han befinner sig och hans utbildning. Inte alla har samma kunskap. Det handlar inte bara om att kunna arabiska. Man måste kunna bryta tidens barriär, flytta till dåtidens Mecka eller Medina och studera texten i Koranen i detta sammanhang för att förstå det och inte göra feltolkningar, att känna till anledning till varför en viss "aleya" (vers) uppenbarades.


- Om en Imam ger predikningar som hetsar till att slå kvinnor, till exempel, vad ska man göra?

- Anmäla honom. Profeten, som är vårt riktmärke och vår förebild, slog aldrig en kvinna. Islam säger att "kvinnor är lika med män, den som ärar henne är hedervärt och den som föraktar henne är föraktlig." En god muslim måste fördöma dessa handlingar. En förnuftig imam skulle aldrig uppmana till våld mot kvinnor.


- Var ska man anmäla honom?

- Till polisen. Dit man anmäler sådana saker.


- Ska man respektera vanorna i det land där man bor i?

- En muslim måste respektera regler, seder och lagar i det land där han eller hon bor i.


- Får jag läsa dina predikningar?

- Självklart. Vem som helst kan läsa dem. Jag publicerar dem fritt på webben: www.webislam.com


- Berätta om kvinnors roll i islam.

- Islam säger "den mest fulländade av troende är den som är snäll mot sin hustru, och det bästa bland män är den som behandlar bäst sin hustru."


- Och den som behandlar illa henne?

- Man får inte misshandla en kvinna. Profeten inte accepterade det. Han var respektfull mot kvinnor för att föregå med gott exempel för andra. När en kvinna kom till honom och sade, "Två män har bett om min hand" (han nämnde deras namn), vem ska jag gifta mig med?" Profeten svarade. "Med ingen av dem. Den ena är våldsam och den andra lat och inte söker arbete. Gifte dig med Usama."


- Och barns rättigheter?

- I islam har modern rätt över sina barn tre gånger mer än fadern, därför att hon går igenom tre svåra tider som ingen far kommer att gå igenom: graviditeten, förlossningens smärta och amning.


- Pratar du om rätt till arv?

- Ja. För mer än fjorton hundra år sedan etablerade Islam rättigheter för kvinnor i samband med arv som inte ens Code Napoleon som är grunden för många europeiska länders lag är lika gynnsam.


- Vem är viktigare i Koranen? En kvinna eller en man?

- Båda är lika viktiga.


- Vilken betydelse ger Islam till modern?

- En dag frågade en man Profeten "vilken person förtjänar mer mitt sällskap och bra behandling?" Profeten svarade: "Din mor." Mannen frågade igen: "Och sedan?" Profeten svarade: "Din mor." Mannen frågade igen: "Och sedan?" Endast vid fjärde gången sade profeten "din far". I islam dras modern och män och kvinnor är skyldiga henne med vänlighet och ömhet.


- Varför misstolkas Koranen?

- Det finns många skäl. Å ena sidan finns de som gör at av okunnighet och å det andra, de som gör det avsiktligt. Utan att räkna de översättningar av Koranen, Spanien har arabister som från första sidan man läser, inser man att den heliga boken är felöversatt.


- Men finns det diskriminering mellan män och kvinnor i islam?

- Ingenstans i Koranen finns det en formulering som gör det möjligt någon form av diskriminering mellan män och kvinnor. Koranen ger dem samma rättigheter. Alla får samma order av den heliga boken och alla kommer att ha samma förmåner. Förhållandet mellan man och kvinna inte är en fråga om konkurrens i islam, men om att komplettera varandra: du behöver mig och jag behöver dig.


- Betyder detta att profeten gav kvinnor samma rättigheter som män?

- Islam respekterar kvinnor. Detta visas genom den heliga boken, den ger dem i sina verser rättigheter och friheter som tills nyligen inte fanns i många av våra moderna västerländska samhällen. Profeten, som konfronterade de mest heliga seder i sin tid, uppmanade kvinnor att delta i bön och i andra sociala frågor som var viktiga då.


- Vad mer har gjort Islam för kvinnorna?

- I den inledande perioden (Meckas period), det första som förbjöds var barnamord, en vanlig praxis då. De begravde flickorna levande. Islam ansåg att det var ett illdåd och avskaffade det.


- Vad mer?

- Om slaveri etablerade islam om att en slav var jämlik sin herre. Det giltiga kriteriet för Gud är fromhet och goda seder. Han avskaffade också avståndstagande.


- Finns det skilsmässa i islam?

- Män och kvinnor har rätt till skilsmässan sedan tiden för profeten. Om ett par vid en tidpunkt av sitt förhållande inte förstår varandra längre, är fria att bryta relationen, skilja sig och återförenas med andra människor om de blir förälskade.


- Vilka är de allvarligaste synderna i islam?

- Att döda (antingen en person eller ett djur), avgudadyrkan och förtal, bland andra. Profeten uppmärsammade oss, i många profetiska traditioner, om hur allvarlig ärekränkning, falsk anklagelse är.


- Berätta om abort i islam.

- Abort är tillåtet endast i fall moderns liv är hotat, eftersom genom att hålla modern vid liv, kan hon bli gravid igen.


- Vad säger du om den relation som har etablerats mellan Islam och dessa terrordåd som plågar världen i religionens namn?

- Islam har ingenting att göra med någon form av terrorism som representeras av dessa terroriströrelser, eftersom viljan att förändra världen genom förstörelse handlingar finns inte i islam. Om vi försöker hitta ideologiska rötter till dessa ser barbariska handlingar i den avlägsna förflutna, kommer vi inte att hitta dem eftersom de inte är gamla. Föregångaren till denna terrorism finns inte i en tillbakagång till det förflutna, men den kommer från moderniteten.


- Vad skulle tycka profeten om han skulle se det som händer i världen?

- Om profeten, som älskade jämställdheten och hatade våldet, skulle se dessa terrorister döda oskyldiga eller förtrycka kvinnor, skulle han känna skam.


- Vem tjänar på allt detta barbari?

- Jag vet inte. Jag kan bara spekulera. Vad jag vågar säga är att vissa regeringar inte vill att arabländerna ska utvecklas eftersom deras framsteg strider mot deras intressen, precis som de rika i den pre-islamiska Mecka gynnades inte av uppkomsten av denna religion eftersom det första profeten gjorde var att förklara jämställdhet mellan slavar och deras herrar, och det skadar dem. Det var en hård ekonomiskt intresse. Då och nu. Det finns människor som inte är intresserade av jämlikhet.


- Då ska vi inte ens beröra frågan om "massförstörelsevapen".

- Det var en ursäkt för att invadera ett land. Önskan att återgå till imperialistiska tider. Ingen luras av dessa false flag attack som sker kontinuerligt.


- Men jihadismen (...)

- Ledsen att behöva rätta till dig. Jag gillar inte likhetstecknen mellan denna term och terrorismen. Ordet jihad kommer från en rot som betyder strävan. Jihad görs mot sina egna känslor, instinkter där själen lutar sig mot det onda. Jihad görs för att korrigera beteendet till den rätta vägen, därför, en muslim ska alltid göra jihad under sin livstid. Sedan finns det en annan innebörd som är en kamp i självförsvar.


- Så termen "heligt krig" gillar du inte heller?

- Inget krig är heligt. Det är en kristen term som kommer från påven Urban II som förklarade krig mot muslimer och ledde till det första korståget. Islam betyder fred. Och vi hälsar varandra genom att säga "Frid vare med dig", på samma sätt som Kristus hälsade. Terrorismen är varken muslim eller kristen. Det är ett universellt fenomen.


- När terrorister dödar i islams namn, vad tycker du om det?

- Ingen kan tala för min räkning eller för muslimernas räkning. Och ännu mindre döda. Islam säger "ingen ska bära en annans börda." "Daish" eller islamisk stat, är inte islamisk men demonisk. Jag frågar, vem finansierar det? Vem står bakom det? Muslimer känner inte igen det de gör. De är grymheter och vi förkastar dem. Islam förbjuder dödandet och säger att "om någon dödar en människa är det som om man hade dödat hela människosläktet". Jag ska ge er ett exempel: en kvinna lämnade utan mat en katt tills den dog av hunger. Profeten sade, "denna kvinna är dömd till helvetet för att hon lät ett djur dö."


- Vad tänker en muslim om kristendomen?

- Koranen nämner Jesus upp till 25 gånger med respekt och vördnad, han och Jungfrun Maria. Den säger att han var är en stor profet. Det finns också ett vackert kapitel som heter Maria (Maryam), där historien om Jungfrun Maria och hennes son Jesus berättas. Den är läsvärd.


- Vad kommer din predikan att handla om i dag?

- Om arrogansen.


- Får vi lyssna på det?

- Det kommer att bli ett nöje.Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum