Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnEtt Halal liv


Lugnare resor, social aktivism driver tillväxten av muslimska resor

Pamela Chow - TTGAsia.com

Den muslimska resesektorn kallas ofta världens sista stora outnyttjade marknad och får en framträdande karaktär inom turistnäringen, med distinkta mönster och trender som kommer fram när segmentet sväller i antal.

År 2018 uppgick den globala muslimska resepopulationen till 140 miljoner, enligt Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2019. Indexet beräknade att år 2026 kommer denna siffra att öka 64 procent för att nå 230 miljoner.

Segmentets utgifter förväntas också öka. Indexet förutspådde att marknaden kommer att spendera 220 miljoner dollar i år, och 2026 kommer detta att stiga 34 procent till 300 miljoner dollar.

Samtidigt som denna marknad växer, har experter observerat uppkomsten av distinkta resmönster. Fazal Bahardeen, VD för CrescentRating & Halaltrip, delade fyra “nyckeldrivare” för detta segment: teknik, social aktivism, Gen Z och alfa-demografin och miljön.

"För reseföretag som servar den muslimska marknaden borde dessa (trender) blir den drivande kraft för nästa fas av produktutveckling" sade han.

Socialaktivism är en viktig faktor enligt Fazal som förklarade att muslimska resenärer, speciellt millenium generationen, inte längre reser bara för att koppla av, utan också “letar efter sätt att bidra tillbaka till samhället”.

Han informerade att CrescentRating kommer att samarbeta med FN: s säkerhetsråds resolutioner för att utveckla en rapport om social aktivism i muslimska resor, särskilt om frågor som pågående flyktingkriser. Rapporten kommer att offentliggöras i år.

Samtidigt, söker sig mer avslappnade resenärer till ”lugnare resor”, konstaterade Have Halal Will Travels grundare, Mikhail Melvin Goh. I nyfunna destinationer som den lilla japanska staden Gunma "tillbringar sådana resenärer mycket mer tid på att göra mycket färre saker" berättade han.

”Detta omfattar den uppslukande resetrenden. Det handlar om historierna som ett land kan erbjuda och den service (gästfrihet) som varumärken har. Kan till exempel conciergen förstå och erbjuda muslimska resenärer rekommendationer för deras behov?” sa Goh.

Fazal antydde att trenden för muslimska kvinnor som reser antingen ensamma eller i små grupper också växer och kommer att fortsätta växa i framtiden.


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum