Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnEtt Halal liv


Vetenskap och Islam: Bröstmjölk – fördelar (Del 2)

Ismain Perera - Verislam

Gud vill inte lägga på er tunga bördor, men [Han] vill rena er och fullkomna Sin nåd mot er - kanske känner ni tacksamhet. (5:6) Alla känner till fördelarna med bröstmjölk för nyfödda barn, förutom hud-mot-hudkontakt eller känguru-metoden, som har visat sig vara en fördelaktig metod för både barn och för tidigt föda i när det gäller värmereglering, neurologisk utveckling, barnutveckling, mindre sjukhusdagar, mm.

Modersmjölk innehåller ett stort antal immunologiska komponenter, både humoral, försvarsmekanism mot extracellulära mikroorganismer och deras toxiner och cellulära som utgör dess skyddande funktion mot virus, bakterier och parasiter.


Specifika humorala komponenter (Immunpglobulins)

Immunglobulinet (antikroppar) som har de högsta koncentrationerna i bröstmjölk är Immunglobulin A (IgA), främst i råmjölk, men dess betydelse ligger inte bara i dess koncentration, utan också i dess biologiska aktivitet.

IgA är det dominerande immunoglobulinet i bröstmjölk och utgör 90 % av alla immunglobuliner som finns i råmjölk och mjölk. Specifika IgA-antikroppar binder direkt till bakterier och virus och hämmar därigenom kolonisering av mag-tarmkanalen av sjukdomsförorsakande mikroorganismer. Modersmjölk innehåller förutom IgA även de andra immunglobulinerna IgM, IgG, IgD och IgE. Ett betydande antal antikroppar mot virus och bakterier som orsakar sjukdom och död har också identifierats i bröstmjölk bland spädbarn och barn under 5 år, som verkar mot kolibakterie, shigella, salmonella, clostridium tetani som utgör det tredubbla bakterievaccinet mot difteri, stelkramp och kikhosta, pneumokocker, rotavirus, influensa och en omfattande mm.

Bröstmjölken bör betraktas som ”det första vaccinet” som barnet får och som kan skydda det från ett stort antal frekventa infektioner, som hotar barnet under det första levnadsåret.


Icke-specifika humorala komponenter

Oavsett vilka antikroppar som finns i bröstmjölken mot olika patogener har den en serie antibakteriella faktorer som inte är antikroppar och som har en skyddande verkan mot en grupp bakteriemedel som producerar infektioner under de första levnadsåren.

Bland dem kan vi hitta några som:

1. N-acetylglukosamin

Två bakterier hjälper till med ombildning av mjölkkolhydrater och upprätthålla en markant tarmförsurning och i sammanslutning av IgA och lysozym bakteriedödande enzym som förhindrar patogena infektioner, förhindrar utvecklingen av tarmbakterier som kolibakterie, ahigella, amöbor och andra smittämne.

2. C3 och C4 komponenter

Komplementkomponenterna C3 och C4, vars funktion är att förbättra det defensiva svaret mot ett fientligt medel, har förmågan att producera bakterie lysering genom att binda med specifika antikroppar (IgA).

3. Lipaser stimulerade av gallsalter

Lipas - ett enzym som är nödvändigt för matsmältning och absorption av fetter, stimulerat av gallsalter i bröstmjölk anses vara den huvudsakliga inaktiverande faktorn för protozoer, en infektiös patogen. Det är den mest kraftfulla av lipaserna i bröstmjölken.

4. Fettsyra (omättad fettsyra och monoglycerider)

Lipidkomponenterna i bröstmjölken förser barnet med essentiell energi och mikronäringsämnen och spelar också specifika roller för att stödja mag- och tarmkanalens funktion, lipid- och lipoproteinmetabolism, nervsystems utveckling och immunitet genom att inaktivera lipidhöljet eller med andra ord kuvertet som skyddar genetiskt material till virus.

5. Makrofager, lymfocyter och B/T lymfocyter

De är celler med markerad fagocytisk aktivitet och finns i bröstmjölk. B- och T-lymfocyter ansvarar för att syntetisera antikropparna som uppvisar en antigenrespons mot många mikroorganismer.


Bröstamning till förtidigt födda barn

Bröstmjölk rekommenderas som det naturliga sättet att amma, både för nyfödda och förtidigt födda barn, för dess många hälsofördelar. Dess betydelse är inte bara begränsad till dess näringsvärde, utan inkluderar också tillhandahållandet av bioaktiva faktorer som är involverade i att optimera den nyföddas nervsystems utveckling och tillväxt. Ett stort antal studier indikerar att de biologiska effekterna av bröstmjölk är dosberoende och visar att bröstmjölk innehåller stamceller som kan vara involverade i utvecklingen av nervsystemet hos nyfödda, något som fortfarande studeras. Därför är det viktigt att främja amningen och dess tillräckliga varaktighet när det är möjligt.

När man talar om ett för tidigt fött barn måste flera faktorer som påverkar dess utgångsläge beaktas. De kan sammanfattas i de 5 komorbiditeterna, närvaro av en eller flera andra sjukdomar, som påverkar för tidigt födda barn som är: Nekrotiserande enterokolit, utbredd sårbildning, inflammation och förstörelse i barnets kolonvävnad, sen nyfödda sepsis-infektion av blodet hos ett barn som är yngre än 90 dagar, Bronkopulmonell dysplasi, långvarig lungsjukdom, retinopati, en onormal och slumpmässig tillväxt av blodkärl som kan orsaka blindhet och, underskott i nervsystemets utveckling. Nyligen genomförda studier påpekade att amning har en tydlig skyddande effekt mot patologierna som beskrivs ovan.


Bröstmjölk vs Ersättningsmjölk

I detta sammanhang måste man komma ihåg att fördelarna med bröstmjölk i allmänhet inkluderar bättre tolerans mot föda som hjälper till att få en bättre tömning av magen efter intag, minskning av risken för sjukhusvistelse på grund av sjukdomar, infektioner och optimering av nervsystems utveckling och kognitiv utveckling hos den nyfödda. I vissa situationer är emellertid bröstmjölk inte tillgänglig och ersättningsmjölk används.

Trots allt detta händer det ibland att de ökade behoven hos för tidigt födda barn täcks inte helt av bröstmjölk. Under de första två veckorna av det för tidigt födda barnets liv kan ostärkt bröstmjölk vara tillräcklig. Men det måste därefter kompletteras pga. brist på vissa element, mineraler och/eller proteiner.

För att förse för tidigt födda barn med lämpliga energibidrag vid varje ögonblick rekommenderas det att komplettera behovet utifrån deras specifika situation. Kompletterande kosttillskott som måste läggas till mors egen mjölk eller andra typer av alternativ och som i grunden ger oss fosfor, kalcium, protein och ett bidrag av extra kalorier.


Ta ett beslut

Det kan vara ganska svårt att bestämma sig på vilken är den mest lämpliga föda till våra barn. Vi kommer att veta vad som är det rätta alternativet för vår familj när barnet kommer, ingen förnekar att bröstmjölk är bättre än formeln, men inte alla kvinnor får tillräcklig mjölk för att amma sitt barn, inte alla får kvalitetsmjölk, inte alla har tur att ha ekonomisk stabilitet som tillåter dem att göra det under längre tid utan att behöva arbeta eller helt enkelt har andra specifika livssituationer. Till alla dessa mödrar säger vi att ni inte är sämre mödrar på grund av det. Det finns faktisk vissa fördelar med konstgjord amning:

Bekvämlighet: Båda föräldrar eller annan vårdgivare kan ge barnet flaskan när som helst vilket hjälper dem att bli mer involverad i denna avgörande process med den starkare band som vanligtvis det innebär.

Flexibilitet: Föräldrar som ger flaskan till sitt barn behöver inte pumpa bröstmjölk eller organisera arbetstid eller andra skyldigheter och aktiviteter baserat på barnets amning. De behöver inte heller leta efter en särskild undangömd plats när de ska ge flaskan till sitt barn offentligt.

Tid som planeras och frekvensen: Eftersom ersättningsmjölk är mindre lätt att smälta än bröstmjölk behöver barn som matas med den i allmänhet mindre frekvent utfodring än ammade barn.


Den konstgjorda amningens utmaningar

Precis som med bröstamning, amning med annan mjölk har också några utmaningar att veta:

• Saknar antikroppar: Ingen av antikropparna i bröstmjölken finns i den alternativa mjölken. Därför ger denna typ av amning inte barnet extra skydd mot infektioner och andra sjukdomar som bröstmjölk ger.

• Det kan inte reproducera bröstmjölkens komplexitet: Konstmjölk är långt ifrån att kunna återskapa komplexiteten hos bröstmjölk, som förändras tillsammans med barnets näringsbehov.

• Organisation och beredning: Till skillnad från bröstmjölk, som alltid finns tillgänglig, färsk, inte tar slut och är vid rätt temperatur, kräver amning med ersättningsmjölk att man planerar och organiserar det för att säkerställa att den har vad barnet behöver och när du behöver det.

• Pris: Ersättningsmjölk kan vara dyrt. Pulvervarianter är de billigaste, följt av koncentrerade varianter, med de dyraste är de som säljs redo att användas.

• Den kan orsaka gas och förstoppning: bebisar som ammas med ersättningsmjölk är mer benägna att få gas och deras avföringen blir hårdare än barn som ammas med bröstmjölk.


Slutsats

En av de saker som Allah förväntar sig av oss är att vi behandlar barn med respekt, älskar dem, tillgodoser deras behov och utbildar dem. När rättigheter och skyldigheter tas på allvar möjliggör det att älska och respektera Allah.


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum