Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnEtt Halal liv


Vetenskap och islam: Tomaten

Ismain Perera - Verislam

Om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna fastslå deras antal. Helt visst är Gud ständigt förlåtande, barmhärtig. (16:18)

Koranen innehåller inte bara vägledning som främjar god hälsa och medel som hjälper med läkningen utan uppmuntrar oss också att genom kunskap ta hand om det mest värdefulla vi har fått, Jorden, och därför borde vi verkligen vara oroa oss över de problem som plast och deras föroreningar genererar. Därför vill introducera ett multifunktionellt livsmedel som tjänar både till mat och som ett alternativ till plastföroreningar.

Tomaterna har i sin sammansättning en serie element som är mycket lämpliga för att avgifta kroppen och skydda hjärta och kärlen. Dess komponenter inkluderar lykopen och glutation, två kraftfulla antioxidanter med egenskaper som hjälper till att behandla vissa sjukdomar och är involverade i förebyggandet av vissa typer av cancer. Den första kallas lykopen, en komponent till vilken de har sin röda färg att tacka med fördelar som liknar beta-karoten hos morötter, som har egenskaper som motverkar cancer. Lykopen verkar minska risken för prostata, lung-, mag-, urinblåsa, bröst- och livmoderhalscancer. Det har också visats att denna flavonoid stimulerar bildandet av benvävnad, mycket lämplig när det finns risk för osteoporos, såsom under klimakteriet och ålderdom, och förhindrar benfrakturer i framtiden. Lykopen förekommer i färska tomater, men särskilt i kokta tomater, eftersom kokning hjälper till att frigöra detta element och underlättar dess absorption.


Glutation är en kraftfull antioxidant

Glutation är en annan komponent med beprövade antioxidantegenskaper som hjälper till att eliminera fria radikaler som är ansvarig för uppkomsten av många neurodegenerativa sjukdomar, det är också ett mycket lämpligt medel för att eliminera gifter från kroppen, särskilt tungmetaller. Tomatens effektivitet för att eliminera bly har bevisats.


Tomaten förebygger prostatacancer

Nya studier visar att tomaten och tomatsås som vanligtvis tas i kosten kan ha en skyddande roll mot prostatacancer. Dessa effekter beror på antioxidantpotentialen hos lykopen och glutation. Dessa skulle förhindra cellskador genom lipidperoxidation och membranskada hos normala patienter och hos de med prostatakarcinom.


Tomater bekämpar hypertoni och vätskeretention

Tomaten är mycket rik på kalium, ett mineral som är involverat i den kemiska regleringen av kroppsvätskor, såväl som i nerver, hjärta och musklers goda skick. Tillsammans med det mycket rikliga kalciumet i tomaten, ingriper det i balansen mellan kalium och natrium. Utöver det höga innehållet av dessa två mineraler, gör dess innehåll av gamma-aminosmörsyra (GABA) dem särskilt lämpliga i dieter mot högt blodtryck.


Vitaminer till undsättning

Andra gynnsamma komponenter för att avgifta kroppen är vitamin C och vitamin A. Tomaten är en frukt som har en stor rikedom av båda. Vitamin A var det första vitaminet som upptäcktes 1913. Det hjälper vävnadstillväxt, håller våra ben och tänder i gott skick, hjälper immunsystemet att bekämpa infektioner och upprätthåller en god syn, det förhindrar nattblindhet.

C-vitamin främjar elimineringen av fria radikaler som genereras av kroppen själv, liksom de som kommer utifrån. Dess förmåga att eliminera förorenande ämnen som kommer in i kroppen, såsom bly, vars intag eller inandning orsakar allvarliga hälsoproblem (saturnism) har bevisats, likaså elimineringen av nitrater och nitriter från halvfabrikatsprodukter med kött som är ansvariga för förekomsten av magkarcinom. Samma egenskaper verkar ha ett positivt inflytande på behandlingen av Alzheimers patienter eller andra typer av demens, liksom sjukdomar som fibromyalgi eller multipel skleros.


Framtiden för biologiskt nedbrytbar plast

I dagens miljölandskap kräver samhället nya polymerer som är lämpliga för produktion av alla typer av produkter som använder dessa material. Ett av de viktigaste behoven att beakta i dess utformning är förmågan att vara biologiskt nedbrytbar, så att de är mindre förorenande både i sin syntesprocess och i återvinningsprocessen.

I det specifika fallet med livsmedelsindustrin finns det en stor efterfrågan på produkter tillverkade med en stor mångfald av polymerer som kan användas som behållare. Det finns ett behov av att dessa behållare är biologiskt nedbrytbara säkra och ofarliga för konsumenten, förutom att de inte förändrar egenskaperna hos maten som finns i den.

Under hela utvecklingen har praktiskt taget alla växter utvecklat ett nagelband, liknande ett tunt hudskikt, vars syfte är att skydda de svagaste delarna, till exempel små grenar, löv och frukt. Laboratoriesyntesen av ovannämnda nagelband skulle göra det möjligt att ha ett material som har utvecklats under århundraden av evolution, med den förbättring som medför, förutom att det är ett material med fördelen att vara biologiskt nedbrytbart. Om det används som en behållare inom livsmedelssektorn skulle det ge fördelen av att vara ofarligt för både konsumenten och innehållet.

Det nya materialet är ett organiskt och ofarligt alternativ som gör det möjligt att ersätta det som normalt omger inre zonen i dessa behållare och undviker deras kontakt med mat eller dryck och överföring av giftiga ämnen till organismen från de traditionella behållarna (Bisfenol).

Denna beläggning, förutom att den är miljövänlig, bibehåller dess egenskaper när det gäller varaktighet eller motstånd.


Kontroversen om traditionell plast

BPA: s molekylstruktur efterliknar strukturen hos naturliga östrogener. Sedan har det förmågan att förändra det endokrina systemet. BPA utgör därför det som kallas för en "endokrin störare", det förändrar den hormonella balansen hos organismer. Des negativa effekter inkluderar:

Förändringar i beteende. Hyperaktivitet och aggressivitet.
Diabetes och fetma
Tidig pubertet
Prostatacancer
Bröstcancer
Kromosomförändringar
Hjärnskador
Nedsatt immunfunktion
Minskade nivåer av enzymatiska antioxidanter.


Slutsats

Naturen är som en stor kedja bildad av många länkar där olika arter interagerar med varandra och bidrar till att upprätthålla en ekologisk balans. Koranen har inte fel!

Det är sant att på planeten Jorden finns allt och den är otrolig balanserad, i en sådan utsträckning att många av oss inte kan riktig fatta den verkliga räckvidden av Allahs ord på grund av vår begränsade kunskap. Allah har skapat ett naturligt laboratorium för att vi skulle kunna följa som ett exempel så att människan kan utvecklas som en civilisation utan att förstöra hela ekosystem, utan att släcka hela arter och utan att förorena vårt hem.

Varje förstörelse av miljön motsvarar förlusten av ett tecken som återspeglar Skaparens storhet, kanske denna lilla artikel hjälper till att öka medvetenheten om att allt har sitt syfte och att ingenting skapades förgäves.

Fram till nästa gång, med lite mer vetenskap.

Assalamu alaykom wa rahmatullah wa barakatuhu


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum