Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn

Ett Halal liv


Islamisk bankverksamhet kommer till euroområdet

Redaktion - Källa: abc.es

Berlins tjänstemän som arbetar långa timmar med bearbetning av asylansökningar och socialt stöd till flyktingar kan nu utantill KT-Banks IBAN nummer, en bank vars namn inte var känt förrän ett par månader sedan och som nu får flera kunder i högt tempo bland nykomlingar till Tyskland. I juli förra året efter att ha blivit tilldelat sin licens av den tyska finansmyndigheten BaFin, öppnade Kuveyt Türks dotterbolag sitt första kontor i Frankfurt med syfte att locka till sig kunder bland de cirka fem miljoner muslimer som bor i Tyskland.

De hade just påbörjat marknadsföringsarbete för sin affärspolitik och dess produkter när den massiva tillströmningen av flyktingar banade vägen och gav den en avundsvärd marknadsandel i branschen. Banken hade som sitt mål att till slutet av 2018 ha öppnat 200 000 kundkonton, det målet har nästan överskridits. Dess moderbolag, ett turkisk-kuwaitiskt företag med en lång närvaro i arabländerna sedan 1970, har arbetat ihärdigt för att skapa ett starkt varumärke kring den islamisk bankverksamhets principer och nu har tagit sitt första steg i euroområdet och påminn oss att beviljandet av kredit utan räntekostnader inte var en uppfinning av Mario Draghi. KT-banken tar inte bara ut ränta, men de tar avstånd från alla investeringar som innebär stora onödiga risker och eventuell finansiell verksamhet som omfattar spekulation. Vidare i enlighet med sharia föreskrifterna undviker banken alla transaktioner där snus, alkohol, vapen, prostitution och pornografi kan förekomma.

Efter de första hundra dagarna av intensivt arbete är verksamhetsansvarige, Kemal Ozan, nöjd. "Vi fick så många förfrågningar att öppna konton att vi knappt kan hantera volymen" sade han under Frankfurts 18:e Finance Week. "Vi är det första institutet som tillåter muslimer hantera sina finanser enligt sin tro, men vi också vänder oss till en icke-muslim kundkrets som vill ha en mer etisk förvaltning av sitt kapital." På bara några månader har banken också öppnat kontor i Berlin och Mannheim och dess nästa mål för 2016 är att utvidga sin kortverksamhet, ytterligare öka antalet transaktionskonton och öka online bank produkter.

Denna senaste insats kommer att möjliggöra ökningen av bankens verksamhet på stora geografiska områden, något ledningen hoppas på. Banken sysselsätter redan idag 70 personer och under de kommande månaderna kommer de att öppna branscher i Köln och Düsseldorf. "Det är en pionjär" säger ordförande i Föreningen för Utländska Banker i Tyskland, Oliver Wagner, "det finns vissa frågor om skatter, konsumentskydd och kapital som ännu inte är klara, men det är tydlig att i Mellanöstern och Gulfregionen finns det många ögon som följer noga deras arbete som ett test. Vid en framgång, kommer många andra institutioner att aktivera sin verksamhet i Europa."


Kultur, ett hinder

Det enda hindret som KT-Bank har just nu framför sig, för att få större utrymme bland tyska kunder, är en nödvändig introduktion i islamisk ekonomisk kultur och nomenklatur. Precis som Ikea kunder har blivit bekanta med de många konsonanter i de nordiska namnen på sina möbler, måste den islamiska bank ta itu med termer som "Gharar", "Maysir" eller "Riba" för att beskriva sin affärsstrategi och benämningar för sina finansiella instrument som Takaful, Ssukuk och Murabaha.


Tillgångar: 1 880 miljoner

När man väl brutit barriären ser kunderna positiv på dessa finansiella produkter, såsom bostadsfinansiering där banken är den som köper bostaden. Det uppskattas att den islamiska bankverksamhetens tillgångar uppgår till 1880 miljoner euro och att skälet till att den inte har etablerats än i Europa är den bristfälliga harmoniseringen mellan jurisdiktioner och tillsynsmyndigheternas olika kriterier. Dessutom finns inte idag någon mekanism för att bedöma riskerna för islamisk finansierings produkter eller bedöma andra risker som teknisk eller IT liksom eventuella likviditets brist. Men den ökade efterfrågan kan kompensera dessa svårigheter och det första steget har redan tagits av KT-Bank.


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum