Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn

Aktuellt


Rapportering till CERD kommitté i Genève – Dag 1

IIF Redaktion

Idag, torsdag den 22 augusti började i Genève Sveriges redogörelse av sina insatser i kampen mot diskriminering.

Rapportering till CERD kommitté i Geneve – Dag 2 Idag, fredag den 23 augusti fortsatte redogörelse av Sveriges insatser i kampen mot diskriminering.

Under dagens diskussion togs upp den Svenska regeringens arbete mot diskrimineringen. Det blev tydligt att även om insatser finns, regeringen har inte en helhetssyn över situationen i Sverige och därmed inte heller ett tillräckligt omfattande arbete mot diskriminering.

När panelen som leder arbete inom CERD frågade den svenska statens representanter om hur de tänker arbeta mot afro fobi, blev det först tyst och sedan gick man vidare utan att svara på frågan.

Intrycket var att de inte ens visste vad afro fobi innebär.

När Irlands representant frågade hur man tar till vara de minoriteters rättigheter som inte betraktas som nationella minoriteter, svarade Sverige att de inte förstod vad man pratade om. Utan tvekan en sannings ord.

När alla presentationer och diskussioner var avklarade var intrycket att det finns mycket kvar att göra innan man kan säga att Sverige har en omfattande och vältänkt arbete mot diskriminering. Det är en bakläxa som borde tas på allvar.Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum