Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn

Aktuellt


Rapportering till CERD kommitté i Genève – Dag 1

IIF Redaktion

Idag, torsdag den 22 augusti började i Genève Sveriges redogörelse av sina insatser i kampen mot diskriminering.

Nätverket Svenska Muslimer i samarbete träffade idag FN:s Kommitté för eliminering av rasdiskriminering. De frågor som lyftes upp under diskussionen var muslimernas situation, särskilt de muslimska kvinnors säkerhet, attacker och skadegörelse mot moskéer och muslimska föreningars lokaler, den försämrad rättsäkerhet för muslimer, försämringar i antidiskrimineringsarbete och segregation.

En viktig fråga för konvertiter som togs upp var om hur muslimhat, som även kan beskrivas som rasistiskt, drabbar konvertiter i form av hedersvåld från konvertiternas svenska ursprungsfamiljer.

Under diskussionen fick Sverige en hel del kritik för ineffektivitet i sitt arbete mot rasismen. Statistiken visar att rasismen ökar och Sveriges statistik är otydlig på grund att man inte vill uppge ras vid några undersökningar.

Kommittén ifrågasatte också om Diskrimineringsombudsman verkligen har goda möjligheter att arbeta mot rasismen.

En annan svår fråga för den svenska statens delegation var om varför det finns inte en nationell oberoende institution för mänskliga rättigheter.

Man undrade också om varför man inte är tydliga med att skilja etnisk och religiös tillhörighet när man diskuterar terrorismen.

Nätverket Svenska Muslimer i samarbete representerades av alternativ rapportens författare, Ktimbwa Sabuni, Helena Benaouda, Mohammed Kharraki, Rashid Musa, Kaoula Chennoufi och Mohammed Temsamani.

Regeringens delegation leddes av Jasenko Selimovic.Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum