Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn

Islamiskt Forum gratulerar alla muslimer för Eid El-Fitr 2018

Redaktion

Solnedgången den 14 juni 2018 markerar slutet på en period av fasta samtidigt som födelsen av den nya månen innebär slutet på den heliga månaden Ramadan. En våg av glädje och lycka sprids genom hela gemenskapen som nu förbereder sig för det viktiga firandet av Eid el-Fitr, vars start tillkännagavs till den 15 juni 2018.

Med anledning av denna speciella dag samlas muslimer i gemenskap antingen i moskéer eller i andra stora lokaler för att fira avslutningen av fasta perioden med en särskild bön som kommer att utföras tidigt på morgonen.

Berövande av mat och dryck under dagens ljusa timmar genom denna månad påminde oss om att våra liv i denna värld är ingenting annat en ännu större fasta, att vi är beroende varelser, skapade med en tid för födelse, död och uppståndelse.

Vi bör alltid komma ihåg att Ramadans fasta är en djup form av dyrkan, en inre bön vi gör med all vår existens, med våra materiella kroppar och våra ofullständiga själar, och hela tiden med stöd av den Barmhärtiges andedräkt, vår Guds allsmäktiga och dolda visdom.

Fastan har hjälpt oss att återfå vår känsla för världen. Det har skärpt våra uppfattningar och förfinat våra tankar. Det har hjälpt oss att värdera våra liv på ett bättre och mer meningsfull sätt, att återvinna glädjen och ett glatt humör.

Vi ber uppriktigt till Allah att göra oss mer medvetna om Honom, att välsigna oss med Hans minne, att fylla våra liv med mening, att öka vår glädje och att göra oss ödmjuka, och att visa oss vår älskade profet Muhammads (fred vare med honom) väg och att välsigna honom med sin renaste och största barmhärtighet.

Eid el-Fitr fest är Guds belöning för dem som fastar under den heliga månaden Ramadan. Det är en tacksamhets hyllning till Allah för att Han har gett oss möjlighet och styrka att genomföra hans order under den välsignade månaden Ramadan, som nu avslutas. Det är också utan tvekan en dag av rekommendationer, enhet, tolerans och solidaritet.

Vi vill dela med oss glädjen som allt detta medför, en mänsklig och varm känsla av gemenskap.

Glad Eid el-Fitr 2018

Copyright © Islamiskt Informations Forum 2007