Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnFrån Mecka till Accra: Malcolm X:s upptäcktsresor (1/2)

Samba Doucouré - Saphirnews

Malcolm X (1925-1965) är en av de viktigaste figurerna i den svarta amerikanska kampen. Han var predikant och talesman för Nation of Islam (NOI) i tio år och anklagades för att predika hat. 1963 bröt han med NOI och dess separatistiska ideologi. Hans pilgrimsfärd till Mecka året efter hjälpte till att göra honom till en global ikon, men Malcolm X formade också denna bild under sin resa. Inom en månad reste han till Egypten, Saudiarabien, Libanon, Nigeria, Ghana, Senegal och Algeriet och träffade en mängd aktivister, intellektuella och statschefer. Vi går in på en exceptionell resa som markerade en ideologisk och filosofisk vändpunkt i den afroamerikanska ledarens politiska och religiösa inställning.

"Jag har aldrig känt en så uppriktig gästfrihet, så överväldigande broderskap som den man får av män och kvinnor i alla raser samlade i detta gamla heliga land, hemland till Abraham, Muhammad och de andra profeterna i de heliga skrifterna. Jag har aldrig blivit hedrad som här. Jag har aldrig känt mig mer ödmjuk och mer värdig."

Dessa ord i Malcolm X:s brev skriven under hans pilgrimsfärd till Mecka 1964 delades i stor utsträckning och hjälpte till att etablera hans legend, särskilt i den muslimska världen. De tolkades också som starten på utvecklingen hos den afroamerikanska ledaren, vilket gjorde att han gick från den arga svarta mannen till en fredsman som mördades mindre än ett år senare. En något förenklad och ofta begränsad tolkning, som den berömda Spike Lee-filmen om Malcolm X:s afrikanska resans konsekvenser.


"Valet eller kulan"

Den 8 mars 1964 formaliserade Malcolm X slutet på sin relation med Nation of Islam (NOI), han som hade varit dess talesman i ett decennium och gynnat dess utveckling. Avbrottet med hans spirituella guide Elijah Muhammad tvingade honom att djupt ifrågasätta och omstrukturera sitt politiska tänkande. Den positiva aspekten för honom är att han äntligen kan engagera sig i den medborgerliga rättighetsrörelsen om vilken han bara kunde kommentera hittills. NOI vägrade att delta i denna oro, dessutom hade Malcolm X regelbundet stark kritiserat offentligt Martin Luther King och hans strategi för icke-våld.

Medan de medborgerliga rättigheterna diskuteras i parlamentet och hotades av opposition från några av de demokratiska senatorerna, höll han ett rungande tal den 3 april i Cory Methodist Church i Cleveland. "Valet eller kulan", som var namnet på hans tal där han uppmuntrade afroamerikaner att väga sin vikt i det framtida presidentvalet. "Men han gjorde det också tydligt för allmänheten i USA att, rösträtt eller från våld, garanterat skulle kännas av åtminstone en av de två" förklarade Manning Marable, akademisk författare till boken Malcolm X: A Life of Reinvention.

Denna diskursförändring betraktas som en välsignelse för en del av den amerikanska vänstern som tror att den kan, tack vare Malcolm X, samla den svarta radikala rörelsen till sin sak. The Militant, Socialist Workers Partys tidning, som är kommunistisk i trotskismen, följer denna utveckling så nära som möjligt. Dagen efter Clevelands tal noterade tidningen vissa av Malcolm X:s ord som: "Jag är inte emot vita människor, jag är mot exploatering och mot förtryck".

Malcolm deltog sedan den 8 april i Militant Labour Forum där han talade inför en publik huvudsakligen sammansatt av marxister. Sedan den 12 april upprepade han återigen sitt tal "Valet eller kulan", den inspelade versionen visar "en Malcolm på toppen av hans talfärdigheter" enligt Manning Marable. Aktivisten säger: "Jag är ett av de 22 miljoner offren för demokrater, republikaner och amerikanismen." Han återupptog sin uppmaning om enhet som han hade förkunnat i Cleveland och bad afroamerikaner att gynna den svarta nationalismen eftersom "enhet är den sanna religionen, (...) de svarta måste glömma sina skillnader och diskutera det de kan komma överens om."


Konvertering till sunni Islam

Efter hans självständighet var den muslimska predikanten tvungen att skapa Muslim Mosque Inc (MMI) för de tusentals människor som beslutade att följa honom. Emellertid uppstod ett stort problem för honom, som under tio år hade främjat rösten av "den ärade Elijah Muhammad", som kom att betraktas som en profet i hans brödraskap.

Manning Marable återvänder till den här delen av den svarta ledarens liv: "Nu berövad en organisation att definiera sig själv insåg han att klassisk islam kunde ge honom ett nytt andligt utrymme. Det var då alla riktningar tycktes möjliga och han såg möjligheten att förverkliga en dröm som han hade haft sedan hans första vistelse i Mellanöstern 1959, att göra pilgrimsfärd till Mecka. Malcolm X vänder sig till den egyptiske Mahmoud Shawarbi, chef för Federation of Islamic Associations i USA och Kanada. Den senare spelar en nyckelroll i hans teologiska utbildning. Det hjälper honom delvis att dekonstruera sin stark rasindelade läsning av världen och övertalar honom, enligt Marable, att Koranen, som den formuleras av profeten Muhammads suror, etablerar ras jämlikhet.

Vid hans ankomst till Kairo står han emellertid inför en stor svårighet, han måste ha sin status som en ortodox muslim validerad av en islamisk domstol för att få rätten att komma in i Mecka, och uppgiften är inte så enkel. Lyckligtvis för honom hade Mahmoud Shawarbi gett honom kontaktuppgifter till Abd al-Rahman Azzam som använde sina nätverk för att hjälpa honom.

Azzam försökte övertyga Sheikh Muhammad Harkon från den islamiska domstolen om att Malcolm X hade övergivit sina kättaridéer. Det kommer i slutändan att vara den saudiska prinsen Muhammad Faisals ingripande som löste situationen. Den senare skickade ett brev till den svarta ledaren för att berätta för honom att han är "statens gäst". Det var väldigt nära att Malcolm missade början av pilgrimsfärden, precis som Elijah Muhammad, som 1959 bara kunde utföra en Umrah och inte en Hajj eftersom han startade för sent.


"Araberna är inte bra på PR"

Historien om Hajj är välkänd. Aktivisten berömmer jämlikheten han upptäcker där och argumenterar i sin dagbok att "Islam förenar alla färger och alla klasser i enhet". Han tillägger att "alla delar vad de har, de som delar med dem som inte har något, de som vet lär dem som inte vet". Som en stor predikant som har gjort det möjligt för Nation of Islam (NOI) att växa sitt antal följare exponentiellt, beklagar Malcolm X arabernas låga benägenhet till proselytism.

Med en ganska västerländsk och slutligen mycket amerikansk synvinkel förklarar han på ett sätt att islam inte marknadsförs tillräckligt bra: ”Araber är inte bra på PR, de säger inshAllah och sedan väntar de, och medan de väntar, går världen förbi dem.” Han hoppas att muslimer kommer att integrera "behovet av att modernisera sina metoder för att sprida islam och att projicera en bild som den moderna världen kan förstå."

Hajj tillåter Malcolm att utveckla sitt tänkande kring utövandet av islam. I sin dagbok skriver han, "svarta muslimer i Amerika kommer att vara de bästa muslimerna i världen om de lärs ut de verkliga ritualerna och hur man ber på arabiska." "Vår framgång i Amerika kommer att vara i två kretsar, svart nationalism och islam (...), Islam kommer att koppla oss andligt till Afrika, Arabien och Asien" skrev han. Han levde dock inte tillräckligt länge för att verkligen reformera Muslim Mosque Inc., som skulle kollapsa strax efter hans död.

Efter pilgrimsfärden får Malcolm X en inbjudan från prins Muhammad Faisal som förnyar sina löften om gästfrihet. Han frågade honom om NOIs teologi, ivrigt att lära sig mer om denna "felaktiga islam". Resten av resan fortsätter till Beirut, Libanon. Malcolm går för att träffa de libanesiska muslimska bröderna. Enligt Manning Marable beror förmodligen "Malcolms dragning till det muslimska brödraskapet på grund av att de förankrar vardagens politik i den andliga världen." Detta möte med en av de antikoloniala frontgrupperna innebär att hans vistelse förlängs, han fortsätter i Afrika.


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum