Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnPå väg till en digital detox – Glädjen finns också off-line

Bechir Houman - Saphirnews

Våra skärmar, tabletter, smartphones, datorer är källor till många fördelar som vi entusiastiskt följer så länge vi hittar nöje och fördelar eftersom våra skärmar ansluter oss, underlättar en del av vårt arbete, erbjuder oss många möjligheter, möten, informationsutrymmen, lärande, samarbete, kultur, underhållning, uttryck och kreativitet. Det är utrymmen som nu finns lätt tillgängligt med tanke på att vi hade så lite tid nyligen.

Det är därför vi inte ifrågasätter deras existens eller ens deras användning men det sättet på vilket vi underkastar oss dem.

Vi går in i denna vildmark utan att inse att dess nytta och dess nöje är förenad med ett direkt slaveri. Våra skärmar styr våra liv, vi svarar utan tvekan efter deras önskemål som om vår existens berodde på dem.

Vi är fastkedjade till dem, för det bästa, utan tvekan, men också för det värsta.

Femtio experter i fysisk hälsa lanserade 2013 en uppmaning om att vara vaksamma eftersom "skärmmissbruket leder till en permanent hyperstress som är källa till stress och trötthet. Det berövar oss tid för vila, reflektion och närvaro i världen som är väsentlig för välbefinnande och eftertanke.

Om vi har blivit våra smartphones slavar, är det med vårt samtycke eftersom dem skickar tillbaka en positiv bild av oss själva. För att våra skärmar ska bli det de borde vara, det vill säga ett verktyg till vår tjänst, skulle det inte skada att ta en paus, en paus eller till och med en liten "digital detox".

En överdriven användning av uppkopplade skärmar innebär reella risker när det gäller stress, digital eller professionell vila, som alltmer uppfattas med rätta som en nödvändighet för individernas balans, har börjat introduceras av vissa företag som obligatoriska avbrott. Det här är fallet med Frankrike och Tyskland där fackföreningar har kommit överens med ingenjörs- och konsultföretag att införa avbrott och/eller blockering av e-post till anställda.

Att kopplas från våra skärmar är inte att kopplas bort, man ska också vara kopplat till något annat, det kan vara vår miljö, nuet eller oss själva.

Man ska också kopplas till vår omgivning och alla typer av enkla nöjen som innebär positiv energi, nöje som närmar oss till andra, glädjemoment som främjar känslan av att vara lycklig.

Med andra ord får dessa avbrottstider med sig fördelar för den psykologiska balansen, vilket i sin tur kommer att få återverkningar på vårt yrkesliv men också på vår relation med omgivning och vår fysiska och mentala hälsa.

Kort sagt, lycka finns också off-line!
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum