Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnKaren Armstrong och en teologs utmaningar

WebIslam

Nyligen fick den brittiska teologen Karen Armstrong den spanska utmärkelsen Prinsessan av Asturien för samhällsvetenskap 2017. Ett mycket välförtjänt pris på grund av hennes teologiska och informativa arbete i sin strävan efter förståelse mellan de olika bekännelserna. En av de sanna intellektuella som fortfarande överlever i tider av galenskap och efter sanningar.

Hon är författare av en biografi av profeten Muhammad, Buddha och av St Paul samt om Bibelns och Islams historia och av en fascinerande och opartisk utredning om religiös fundamentalism i de tre religionerna. Hennes stil är stark, beskrivande och trovärdig. Hon tar ett steg framåt, till och med från sig själv. Hennes egen biografi handlar om ett sökande efter gemensamma rötter bland övertygelser, ett sökande efter en barmhärtig och medkännande Gud och ett försök att förstå varför vi strävar efter att förstöra honom med ett tvångsmässigt och patologiskt beteende. Utöver en makt som vi tillskriver den gudomliga men det som är mycket mer mänskligt.

Armstrong är ett exempel på ett intellektuellt engagemang för mänskligheten och avståndstagande från sekterism. En modig och trovärdig kvinna som talar om det andliga och letar efter broar och krossar kedjor och falska mytologier. Hennes disciplin, teologi, är svårt att greppa för allmänheten och många akademiker. Teologin i Medelhavsländers sinne är utan vidare eftertanke eller intresse associerad med flummiga manliga akademiker som talar om änglarnas sexliv eller andra ämnen av "större" intresse.

I den anglosaxiska världen är teologin mycket mer, det är disciplinen som tillhör de som älskar livet, studien om oss, men också om dem själva. I Oxford, Cambridge, Tübingen, Harvard eller Berkeley, alla elituniversitet, innebär teologin möjligheten att söka en bättre värld, att förstå det övergripande och att artikulera det i vår värld. En teolog är inte en "nörd" utan en riktig intellektuell, han är den intellektuella som mest vet om människans intimitet. Och det behöver naturligtvis inte vara en bekännelse, men i den angelsaxiska teologin kan alla eller ingen passa. Teologi är en analysens vetenskap, att söka människans djupa skäl. När man talar om teologi där, talar man om kön, etik, metafysik i vardagen, ekologi, samexistens, medborgarskap och hela livet. Inte allt blir höga diskussioner på konstiga och gamla språk ...

Samma Armstrong manifesterades nyligen mot nationalism, en ny och pervers mytologi som förvirra och lurar tusentals människor. En ny farligare fundamentalism eftersom den saknar någon form av medkänsla. En värld som har glömt religionen som ett element som måste sammanfogas i den privata sfären för att skänka värderingar.

Men den teologin som Spanien och många andra länder har glömt är en mycket mer komplex väg, för det är den vetenskap som vår värld behöver för att bli bättre. Specialisterna i religion kan ge många fler svar än ekonomer och politiker på tv-program eftersom de måste närma sig ett förbjudet fält, på jakt efter förståelser och bort från logiken. Och det bästa exemplet är Armstrong och hennes omfattande arbete fullt av respekt, förståelse och förbättring. Det är teologens plikt att visa vägen till ett fulländat liv och ett mer uppriktigt samhälle.

Nu, mer än någonsin, behöver den muslimska gemenskapen denna typ av teologi bland sina offentliga intellektuella. Vi behöver människor som inte upprepar en enkel katekes, men reflekterar kritiskt och från källorna kommer fram till varför den verklighet vi lever i är sådan. Vi behöver fler människor som Karen Armstrong och mindre importerade tv shejks. Vi behöver någon som inspirerar värderingar och identifierar de mänskliga egenskaper som man vill få oss att tro att de är gudomliga.

Armstrongs kamp är att demontera de ämnen som har tvingats på tron från en historisk synvinkel och det är därför hon har blivit en muslimskvänlig intellektuell i en islamofobisk tid. En intellektuell stark engagerad i sanningen och bort från mental instängdhet. Hennes analys av Koranen, profeten och islam blir en mycket intressant röst i väst som legitimiserar muslimerna. Det är därför som Armstrong inte identifierar islam med våld, liksom andra författare som Hungtinton, men förklarar snarare att våld är en produkt av tid och omständighet. Det är ett något bortom ämnena, och det är något som muslimerna utan tvekan måste tacka för.

I detta avseende och som ett erkännande av hennes arbete och intellektuella karriär, kommer WebIslam att ägna sig att kritiskt introducera hennes huvudsakliga verk som en hyllning till denna vår tids stora intellektuella. Låt oss lära av hennes stil och fortsätta vägen mot en bättre, rättvisare och tolererande värld.

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum