Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn

Utbildad, intelligent och med sunt förnuft

Iban García del Blanco - www.elespanol.com

Vi läste denna vecka att CIA hade hävd hemligstämpling av en rapport med anor från början av invasionen av Irak där framgick att landet var långt från att ha massförstörelsevapen och detta var ett faktum känd för de styrande vid den tiden. Detta hindrade inte "Azorernas trio" att sätta igång en kampanj för massbedrägeri för att driva "väst" till en intervention i syfte att avsätta Saddam Hussein, allt baserade på att underrättelserapporter hade antytt motsatsen till vad vi idag vet.

Det är inte heller nytt att dessa var de verkliga omständigheter, ett faktum som bekräftas att själva Tony Blair har erkänt det och bad om ursäkt för det. Det är inte mycket tröst, men sanningen är att det också har varit den enda av de inblandade som har gjort det och det var det minimum som krävdes. Av de andra två, upprätthåller George Bush junior vanligen en försiktig tystnad, och Spaniens f.d. president Aznar, fortsätter att ta till sig äran om någon vill lyssna på honom.

Konsekvenserna av ingripande är kända, tiotusentals döda och fördrivna, omvandlingen av Irak till en "misslyckad stat", destabilisering av hela Mellanöstern, främjande av rörelser som al-Qaida eller ISIS ...

Vid genomläsning av Amin Maaloufs stor verk, ”Korstågen genom arabernas ögon”, såg jag en ofantlig analogi. I mitten av det trettonde århundradet startar Ludvig IX av Frankrike, som sedan blir helgonförklarad, det sista stora korståget med avsikt att erövra den ayyubidiska Egypten. Den franska monarken landsteg i Nildeltat, tog staden Damietta och vägrade fullständigt förhandla med den muslimska Sultan. Den militära katastrof kunde inte vänta på sig och den franska kungen blev senare tvungen att gå med på en ovillkorlig kapitulation och fångades av egyptierna, som sedan släppte kungen i utbyte mot en lösensumma och ett löfte om att inte blanda sig i området.

Längs vägen ledde denna situation till den toleranta och ayyubidiska dynastins (ättlingar till Saladin) fall och upphöjelse av den mamlukiska "slav" dynastin som var mycket hårdare i sina antaganden och åtgärder och mer anpassade till "totalt krigs" miljö som den muslimska världen levde i genom en kombination av västerländska korsfarare och mongolisk makt. Mameluckerna snart dominerar också i hela området, de stoppade Djingis Khans efterföljare, utvisade resterna av korsfararna och drog nytta av den bysantinska maktens fragmentering som var en effekt av korsfararnas närvaro vilket var ytterligare en faktor för regional destabilisering.

Man måste säga att Ludvig IX inte heller lärde sig läxan, han slutade sina dagar som offer för dysenteri tillsammans med en stor del av sin armé, mot Tunisien, i vad som var den olyckliga slut för det sjunde korståget. Hans slut, hopkrupen och med trasiga byxor är långt ifrån en episk död.

Den muslimska historiker Ibn Wasel berättade att innan de egyptiska förhandlarna utbytte honom, passade de på för att läxa upp den franska monarken:

- Hur kan en man med sunt förnuft, utbildad och intelligent som du kan ge sig ut på det här sättet på ett fartyg för att komma till en region befolkad av otaliga muslimer? Enligt vår lag, en man som korsar havet på et här sättet inte kan fungera som vittne vid rättegången.

- Och varför är det? Frågade fransmannen.

- Eftersom det anses vara inte är i besittning av alla sina syner.

De tre som bestämde sig för att invadera Irak 2003, om man ta bort den delen av sunt förnuft, utbildning och intelligens, mot bakgrund av de faktiska omständigheterna, kan vi säga samma sak.

Iban Garcia Blanco är sekreterare för den spanska PSOE:s Kultur och Sociala Rörelser


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum