Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnVarför vill den saudiska kronprinsen revidera haditherna?

Nawfal Jorio – Saphirnews

Saudiarabien tillkännagav i oktober, ganska diskret, upprättandet av en ny hadith organisation.

Med denna lilla triviala händelse och väldigt lite publicerad information verkar det wahhabitiska riket vilja driva ett riktigt superhopp i sitt tankesätt under ledning av den unga kronprinsen Mohamed Bin Salman.

Faktum är att denna organisations uppdrag kommer att bli att "rensa bort samlingar med falska hadither, av dem som står i strid med Koranen eller som används för att rättfärdiga och föra terrorismen".


Mot en progressiv modell för Saudiarabien?

Saudiarabien tycks vilja öppna en dörr i den sunnitiska dogmatiska kroppen i allmänhet och i den wahabbitiska i synnerhet, som plötsligt går från en ultra-arkaisk konservatism till en kvasi progressiv hållning.

Många hadither är ord som har satts i profeten Muhammads mun, förmodligen av muslimska autokratiska rådgivare genom historien, för att ge religiösa motiveringar till sina beslut.

Men varför blir det plötsligt brådskande för det saudiska riket att ifrågasätta apokryfa och ändå ofta heliga texter inom sunni islam?

Skulle detta kunna vara den drivkraft som markerar slutet på apatin i vilken den religiösa sunni tanken har befunnit sig i århundraden?


En återupplivning av religiöst ledarskap

Framtiden får utvisa, men hypotesen om ett genombrott som skulle kunna höja Saudiarabien plötsligt från en ålderdomlig och bakåtsträvande rike till en progressiv modell för hela den muslimska världen verkar osannolikt.

Varför? Först den valda tidpunkten och den diskreta handlingen verkar vara verkligen i god tro. Däremot, skapandet av denna organisation är ett beslut som ensidigt fattas av prins Ben Salman. Det är därför inte frukten av ett kollektivt arbete som kommer att inkludera delar av det civila samhället så småningom. Enligt min åsikt är ett påtvingat projekt, särskilt när man berör den heliga, och därför redan praktiskt taget död innan den föds.

Den mest troliga hypotesen är att det är en diplomatisk manöver mot väst, och på samma gång, en stark signal om återupptagande av det religiösa ledarskapet som kronprinsen vill förstärka som ett svar till t.ex. Grozny Congress i Tjetjenien i augusti 2016 där man vågade utesluta den saudiska wahhabismen från den sunnitiska världen.


En internationell bild att reparera

Bilden av Arabien är allvarligt skadat, så det måste agera för att måla om sin offentliga image både inrikes, eftersom ungdomarna är en stor del av landets befolkning och riket har mindre råd att köpa social fred som det gjorde förut, och utrikes.

Dessutom vet vi att rivaliteten mellan Saudiarabien och Iran är i full gång om ledarskapet i regionen. Proxykrig mellan dessa två finns på flera fronter, som i Syrien och Jemen. Denna åtgärd är ett sätt för saudierna att hävda sig som ledare för "umman" och ett försök att låta falla i glömskan de takfiritiska trender som finns i deras dominerande dogmer samt alliansen med USA-Israel axel som inte ses med blida ögon hos den arabiska opinionen.Anteckningar:

Nawfal Jorio är finansanalytiker inom den sociala ekonomin, han är författare till Schizophrénie quantique (Kvant schizofreni) och bloggen RadiKale.

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum