Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnHur firar man Eid al-Fitr?

about.com

Under månaden Ramadan iakttar muslimerna en strikt fasta och deltar i fromma aktiviteter såsom välgörenhet och fredsskapande. Det är en tid av intensiv andlig förnyelse för de som observerar det. I slutet av Ramadan, muslimer över hela världen observerar en glad tredagarsfest som kallas Eid al-Fitr.

Eid al-Fitr infaller den första dagen i Shawwal, den månad som följer Ramadan i den islamiska kalendern. Det är en tid för välgörenhet till de behövande, och firande med familj och vänner av fullbordandet av en månad av välsignelser och glädje.

Innan Eid dagen, under de sista dagarna av Ramadan, ger varje muslimsk familj en bestämd mängd som en donation till fattiga. Denna donation är faktisk mat, ris, korn, dadlar, mm. för att se till att de behövande kan ha en festmåltid och delta i firandet. Denna donation är känd som sadaqah al-fitr (välgörenhet till brytande av fastan).

På Eid dagen samlas muslimerna tidigt på morgonen utomhus eller moskéer för att utföra Eid bönen. Detta består av en predikan, följt av en kort bön.

Efter Eid bönen brukar muslimer oftast besöka familj och vänner, ge gåvor (särskilt för barn), och ringa till avlägsna släktingar för att önska den en trevlig och glad firande. Dessa aktiviteter fortsätter enligt traditionen i tre dagar. I de flesta muslimska länder, är denna 3 dagars period en officiell helg.
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum