Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnMuslimer älskar Jesus också: 6 saker du inte visste om Jesus i islam

Jennifer Williams

Julen, som alla vet, firar Jesus födelse och är en viktig religiös fest för kristna runt om i världen.

Men vad många inte vet är att Jesus också är en viktig figur i islam, även om de flesta muslimer inte firar jul som en religiös helgdag. (Men vissa, särskilt vissa amerikanska muslimer, firar det av kulturella skäl!)

För att hedra detta firande kommer jag att nämna här sex saker du kanske inte vet om Jesus och hans mors, Maria, roll i islam:

Jesus, Maria och ängeln Gabriel är alla framstående karaktärer i Koranen (liksom Adam, Noah, Abraham, Moses och många andra som nämns i Bibeln).

Muslimer tror att Jesus (kallad ”Isa” på arabiska) var en av Guds profeter och föddes till en jungfru (Maria). De tror också att han kommer att återvända till jorden före Domedagen för att återställa rättvisa och besegra al-Masih ad-Dajjal, eller "den falska messias" även känd som Antikrist. Allt detta kan låta ganska bekant för många kristna. (Det faktum att muslimer vet att "al-Masih ad-Dajjal" är det arabiska namnet för Antikrist skapade några ... um ... oväntade problem för Netflix nyligen, spoilers.)

Maria (kallad ”Maryam” på arabiska) har ett helt kapitel i Koranen uppkallat efter sig, det enda kapitlet i Koranen som är uppkallad efter en kvinnlig figur. Faktum är att Maria är den enda kvinnan som nämns med namn i hela Koranen. "Andra kvinnliga figurer identifieras endast genom deras förhållande till andra, till exempel Adams hustru och Moses mor, eller genom deras titel, såsom drottningen av Sheba." Mary nämns fler gånger i Koranen än i hela Bibelns Nya Testamenten.

Precis som de gör med alla andra profeter, inklusive Mohammed, reciterar fromma muslimer ”fred vara med honom” efter varje gång de hänvisar till Jesus med namn.

Muslimer tror att Jesus utförde mirakler. Koranen diskuterar flera av Jesus mirakler, inklusive att ge tillbaka synen till blinda, läka spetälska, återväcka de döda och andas liv i fåglar gjorda av lera.

Historien om Jesus födelse som berättas i Koranen är också berättelsen om hans första mirakel, när han talade som ett spädbarn i vaggan och förklarade sig vara en Guds profet. Här är historien:

OCH MINNS [vad] denna Skrift [har att säga om] Maria. Hon drog sig ifrån de sina till ett [avskilt] rum i öster och lät dem förstå att hon ville vara i ostördhet genom [att anbringa] ett förhänge. Och Vi sände till henne Vår ingivelses ängel som uppenbarade sig för henne i en välskapad mans skepnad. Då ropade hon: "Jag ber om den Nåderikes beskydd mot dig! [Kom inte nära mig] om du fruktar Gud!" [Ängeln] sade: ”Jag är ingenting annat än en budbärare från din Herre [med hälsningen:] 'Jag skall skänka dig en son, ren och rättfärdig.'”

Hon sade: "Hur skulle jag, som ingen man har rört, kunna få en son? Jag har aldrig fört ett lösaktigt liv!" [Ängeln] svarade: ”Det skall bli [som jag har sagt]. Din Herre säger: 'Detta är lätt för Mig och [det sker] för att han skall bli ett tecken för människorna och [en symbol för] Vår nåd. Så har [Vi] beslutat!'”

Och hon blev havande och drog sig undan med sin börda till en avlägsen trakt. Och [när hennes tid var inne] drev henne födslovåndorna [att ta stöd] mot en palmstam och hon utbrast: "Ack om jag hade fått dö och överlämnas åt glömskan innan detta [skedde]!" Då [hörde hon någon] som ropade nedifrån [palmens rot]: "Sörj inte! Din Herre har låtit en bäck rinna upp under dina [fötter]; och ruska på palmstammen så skall mogna och saftiga dadlar falla ner omkring dig. Ät och drick och var vid gott mod! Och om du skulle bli varse en mänsklig varelse, låt honom då veta att du har avlagt ett löfte till den Nåderike att avhålla dig [från tal], och att du därför i dag inte skall tala till någon människa."

I sinom tid återvände hon till de sina med barnet på armen. Då sade de: "Maria, du har gjort något oerhört! Du Arons syster! Din fader var inte en dålig människa och din moder var inte en lösaktig slampa!" Då pekade hon på barnet. [Men] de svarade: "Hur skulle vi kunna tala till ett spädbarn [som ligger] i sin linda?"

[Då talade] han [till dem]: "Jag är Guds tjänare. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet; Han har välsignat mig, var jag än befinner mig, och befallt mig att så länge jag lever förrätta bönen och ta mig an de fattiga och att älska min moder och visa henne aktning - och Han har inte gjort mig till en eländig tyrann. [Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda."

DETTA ÄR med sanna ord Jesus, Marias son, om vars [natur] de tvistar.
(19:16-34)

Så även om muslimer inte tror att Jesus är Guds son, en kritiskt viktig åtskillnad mellan muslimska och kristna åsikter om honom, vördar muslimer Jesus som en viktig profet.

God Jul!Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum