Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnIsrael, Sionism - När en ideologi vanhelgar ordets heliga mening

Gabriel Hagai - Saphirnews

Som rabbi är jag alltid generad av användningen av ord som "Israel" (Yisra'el) eller "Sion" (?iyyon) av den judiska nationalistiska politiska enheten som är etablerad i det heliga landet. För mig är detta en ren och enkel vanhelgande. Förklaringar behövs.


En hälsosam påminnelse om ordets ursprungliga mening

Faktum är att Israel är det namn som Gud gav Jakob (Ya'aqov), vår patriark, efter hans nattliga kamp mot en ängel (Genesis XXXII: 23-32). Denna bibliska berättelse ska inte förstås bokstavligen som den är, men som en allegori av den inre kampen som den andliga vandraren måste leda mot den mörka sidan i sig själv, det vill säga mot hans ego.

När denna intima kamp har vunnits, kan segraren förtjäna det teoforiska namnet "Israel" - bokstavligen "Gud (El) erövrar (yisra)". För att det är den gudomliga gnistan i honom, eftersom varje människa har skapats som en bild av Gud, som han själv säger "Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss." (Genesis 1:26) som lyckades bryta den mörka idolen som upprättades i hans hjärtas tempel.

Israels namn användes sedan i frasen "Eres Yisrael", Israels land, det land som Gud gav till Jakobs barn, för att utse det heliga landet (för första gången i Första boken av Samuel 13:19). Men, förutom det kallades helt enkelt i Bibeln "ha-Ares" (jorden, landet), oftast också kallades "Eres Kena'an" Kanaans land, och "Eres zavat halav wudvash" bokstavligen "landet där mjölk och honung flyter".

Sion är ett av Jerusalems (Yerushalayim) namn, vår heliga stad, mitt i vår heliga geografi (t.ex. Andra Kungaboken 19:31 och Psaltaren 20:3 och 128:5). Det finns en "kärlek till Sion" med religiöst ursprung, där varje jude vill leva i det heliga landet för att samla sina andliga frukter, som Moses (Moshe) själv gjorde det (Tredje Moseboken 25). Men framför allt att begravas där för att vara i framkant vid de dödas uppståndelse. Med detta sagt har det ingenting att göra med en regering eller politisk makt där borta, särskilt på bekostnad av orättvisor.

Dessa två namn (Israel och Sion) är därför alldeles för ädla och prestigefyllda för sekulära politiska rörelser att använda dem, även om de är judar. De har inte meriterna.

Det är ett kännetecken för ideologier på jakt efter legitimitet att låna från ordförråd till andra redan erkända domäner, såsom religioner eller vetenskap. Sionismen undviker inte denna trend. Medan denna rörelse är ateist och nationalistisk, försöker den etablera sig i det judiska folkmedvetandet som ett legitimt alternativ till tradition genom att återvinna sitt mest heliga ordförråd. Och den har lyckats (nästan)!

Jag står upp, liksom många andra judar runt om i världen, mot denna usurpation av vår identitet. Ledarna för den judiska nationalistiska politiska enheten i det heliga landet har vanhelgat dessa heliga namn genom att associera judendomen och Tora med sina skamliga, ovärdiga handlande. På grund av dem kastas de ädla orden "Israel" och "Sion" nu i leran, under hela världens fördömande. Det är ett oförlåtligt misstag! Det får också mitt hjärta att blöda att jag måste använda dessa heliga namn ibland i deras avskalade mening, när det inte finns något annat alternativ eller för att underlätta för mig så att mina samtalspartner förstår mig.

Äkta fred i det heliga landet kommer att vara möjligt endast om den baseras på rättvisa för alla. Som en troende och praktiserande jude föredrar jag att säga "Helig Land" än "Israel", för att inte ge den ovannämnda politiska enheten legitimitet, enligt vars mening ska de politiska gränserna överskridas att omfatta Palestina och Jordanien. Detta är också hur denna region heter i vår religiösa litteratur. Jag föredrar dessutom denna term till andra mer moderna som "historiska Palestina" men som kan leda till förvirring, vilket kan få många att tro att jag föredrar den ena delen framför den andra.

Jag är inte för det ena läger mot den andra, eller vice versa, men för de två, tillsammans. Äkta fred i det heliga landet kommer att vara möjligt endast baserat på rättvisa för alla huvudpersoner, och inte på enbart frånvaro av våld eller ersättning av en orättvisa för en annan. Fred kommer inte att vara till nackdel för israelerna och palestinierna, eller tvärtom, men till gagn för båda.


Vår Tora baseras på rättvisa och kärlek

Dessutom föredrar jag att kalla hebreiska vårt liturgiska språk, "det heliga språket" (Haq-leshon qodesh) enligt traditionen, i stället för "ivrit" som israelerna kallar sitt nationella språk.

Den barbariska neologism "kibboutzism" (eller "ny-kibboutzism") hjälper mig att undvika mig att använda ordet "sionism" (som återtar vår legitima kärlek till Sion), samtidigt som den är mer i linje med dess ideologiska ursprung. Faktum är att historiskt sett den judiska nationalistiska rörelsen ville att dess bosättare skulle bo och arbeta i kollektiva jordbrukssamhällen som kallas "kibbutzim", plural av "kibbutz" (qibbus bokstavligen "samla ihop, sätt samman").

Vår Tora baseras på rättvisa, kärlek, ödmjukhet och inkludering, dygder som representeras av våra profeter och helgon som Moses, Aaron och Hillel, den äldste. Precis tvärtom bygger "kibbutzismens" värderingar på stolthet, förtryck, hat och utestängande främjat av Theodore Herzl, Joseph Trumpeldor eller Ben Gurion. Enligt vår Tora kan ett friskt samhälle inte etableras över orättvisor mot inte ens en person (även icke-judisk), än mindre mot ett helt folk.

Det står i Femte Moseboken: "Rättvisa, du ska sträva efter rättvisa! (Sedeq sedeq tirdof) och "Du ska välja livet" (Wuvaharta ba-Huayyim). På samma sätt måste Tora vara "(vår) visdom och (vår) intelligens i nationernas ögon", snarare än en handbok om nationalistiskt förtryck. Den slutliga Förlösningen kommer endast att förverkligas på den ovillkorliga kärleken (Ahavat hinnam), och inte på något annat.

Må Gud rädda oss från förfalskare och svindlare.
Anteckningar:

Den ortodoxa rabbi Gabriel Hagai är lärarforskare, filolog och paleografisk kodolog. Han är medförfattare tillsammans med Ghaleb Bencheikh, Emmanuel Pisani och Catherine Kintzler till La Laicité aux éclats (intervjuer med Sabine Le Blanc, ed. De Unpertinents, maj 2018).

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum