Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnAktuellt


Muslimer i frontlinjen mot skolmobbning

Lina Farelli - Saphirnews

Sedan 2010 har oktober månad ägnats i USA åt förebyggande av trakasserier, ett initiativ från National Center for the Prevention of Harassment (PACER). I år har Council for American-Islamic Relations (CAIR) valt att uppmärksamma detta initiativ genom att publicera en guide för ungdomar och studenter av muslimsk tro. En broschyr som syftar till att identifiera hatshandlingar och därmed bättre bekämpa islamofobin.

"Trakasserier och mobbning: Att stärka muslimska barn i islamofobins ålder" är titeln på broschyren. "Oavsett om det är i den politiska sfären eller i de nationella medierna är det vanligt att se och höra negativa stereotyper och alarmistiska budskap om muslimer och deras plats i samhället" säger den muslimska organisationen. "Lyckligtvis pågår initiativ över hela landet för att begränsa påverkan och inflyttande av dem som förespråkar dessa idéer. Men man förbiser ofta deras inverkan på barn i skolorna."


Kampen mot trakasserier går igenom rapporteringen

"Trakasserier och hot inträffar tyvärr varje dag. Men det finns resurser runt omkring oss som kan erbjuda en lösning för att konfrontera en rasistisk mobbare, en hämndlysten lärare eller en omedveten administratör” sade CAIR. I denna mening uppmanar guiden muslimska medborgare att bättre känna till sina rättigheter för att ge sig själva "makten" att försvara sig "genom ett åtagande och ett professionellt agerande" mot islamofobin.

CAIR presenterade fem steg att följa vid mobbning och trakasserier i skolan: identifiera all möjlig information relaterad till händelsen (den anklagades namn, datum, tid, beskrivning av ärendet och namnen på de närvarande vittnen), rapportera händelsen till skoladministratörerna, informera föräldrar eller vårdnadshavare, samarbeta med dem för att lämna in ett formellt klagomål till skolstyrelsen eller rektor, rapportera händelsen till CAIR.

"Gemenskapens medlemmar måste bygga upp relationer med lärare och skoladministratörer långt innan ett problem uppstår" förespråkar organisationen också. Och även om det är "naturligt att bli arg och orolig när ens barn eller en medlem i vår gemenskap behandlas orättvist", är det upp till föräldrar och skolledare att skydda elever, minska spänningen och hitta hållbara lösningar. Så håll er lugna och fokusera på att lösa problemet."

På detta sätt följer den muslimska organisationen i spåret av andra organisationer som Sikh Coalition, som också är författaren till en guide mot trakasserier mot Sikhs. Parallellt med denna guide har CAIR publicerat ett dokument för studenter med titeln "Know Your Rights" på engelska men också på arabiska, bengaliska, bosniska, farsiska, somaliska och urdu.


Bygg på kvaliteten på relationerna i skolan

Som svar på ökningen av mobbning lanserar studentorganisationen Beyond Differences kampanjen "Know Your Classmates" (Känn dina klasskamrater) för andra året i rad för att engagera ungdomar att upprätthålla hälsosamma och öppna relationer med sina klasskamrater. I detta sammanhang utfördes en nationell medvetenhetsdag den 25 oktober.

Detta initiativ "skapades och utformades av lärare för lärare för att möta utmaningen att veta hur vi som lärare kan hjälpa studenter att bli medvetna om identitet, traditioner och kultur från sina egna familjer medan de lär sig om acceptans, inkludering och respekt för sina klasskamrater" står det i kampanjens webbplats.

Förra året mobiliserade Know Your Classmates Day mer än 1 200 skolor i USA. Studenter "förtjänar att bo i ett land som respekterar deras identitet" stod det i kampanjen. Enligt statistik som sammanställdes av Beyond Differences är cirka 20 % av studenterna mellan 12 och 18 år offer för mobbning, med en procentandel som fördubblas bland studenter av muslimsk tro.


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum