Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnAktuellt


Ordet "antisemitism"

Pierre Henry - Saphirnews

Idag är det ordet antisemitism som sitter i heta stolen. Enligt International Holocaust Remembrance Alliance definition är antisemitism en viss uppfattning om judar som kan yttra sig i hat mot dem. Retoriska och fysiska manifestationer av antisemitism riktar sig mot judiska individer, deras egendom, samhällsinstitutioner och platser för tillbedjan.

Det var en tysk journalist som uppfann detta ord för många år sedan för att ge hat mot juden en pseudovetenskaplig grund baserad på begreppet ras, "semit" som sedan 1845 betecknar de folk som talar hebreiska, arameiska eller arabiska. Rasantisemitism kommer att råda i början av 1900-talet baserat på en påstådd underlägsenhet hos judar jämfört med arierna.

I historien var det första förkastandet av judarna främst religiöst, det är antijudaism. Historien om det judiska folkmordet är oskiljaktig från antijudaismens framsteg. Om hatet mot judarna nådde sin kulmen med nazismen, som ledde till förintelsens fasor och dess sex miljoner dödsfall, är traditionen med antijudaism mycket äldre och hittar sin källa i katolicismen. Den katolska kyrkan förknippade judarna med bilden av ett folk som var ansvarigt för Kristi död, vilket rättfärdigade århundraden av religiös förföljelse.

I början av 1200-talet kommer påven Innocentius III att påtvinga judarna ett särskiljande tecken, rundeln, ett stycke gult tyg. Judar hålls för lösen, förödmjukade, ghettoiserade, föremål för återkommande anklagelser. Många yrken kommer till och med att vara förbjudna för dem genom historien, medan andra kommer att vara reserverade för dem, till exempel de som rör utlåning av pengar, vilket kommer att bidra till att upprätthålla vissa fördomar och konspirationsteorier, som fortfarande är sega.

I dag, när antisemitiska handlingar fortsätter att växa, rör en inte obetydlig fråga debatten. Kan man kritisera Israels politik utan att bli betraktad som antisemit? Svaret är ja. Det måste vara möjligt att fritt uttrycka, även i ett känsligt politiskt sammanhang som den israelisk-palestinska konflikten, åsikter som strider mot den politik som Israel för. Att kritisera Israel, som man skulle kritisera vilken annan stat som helst, kan inte betraktas som antisemitism. Å andra sidan faller rasdiskriminering, uppvigling till hat, förnekande av staten Israels existens uppenbarligen in i registret över antisemitism.

Efter att ha kommit tillbaka till ursprunget till ordet "antisemitism" och dess nuvarande status, kan vi se det tydligare i en tid där orden, vilket ord som helst, kan användas för att begränsa yttrandefriheten med förvrängningen av dess verkliga betydelse (IF redaktions tillägg).

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum