Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnNågra kommentarer med förtydliganden

Shejk Mohammad Abdullah - Blogg Sufi Ansari

Sheikh Taner Ansari sade nyligen:

"Islam är att tro på Allah och att följa Hans vägledning över det som är rätt och fel. Så, vem som helst som gör det anses vara en muslim. Alla religioner som fastställts av Allah kallas islam. Abraham, Moses, Jesus och Muhammed (frid vare med dem) var de sista att förmedla Allahs budskap till människorna under deras livstider och religioner infördes i deras namn. Allah kallade inte folk för judar, kristna, mm., dessa är folks påhittade namn."

Fromheten består inte i att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger [av] det han äger - vilket pris han än sätter på detta - till de anhöriga, de faderlösa och de behövande, till vandringsmannen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som med tålamod bär lidande och motgång och som håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann; de fruktar Gud. (2:177)

De som tror och lever ett rättskaffens liv och förrättar bönen och hjälper de behövande skall helt visst få sin lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem. (2:277)

DE SOM tror [på denna Skrift] och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna - ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv - skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem. (2:62)

Shejkh Taner fortsatte:

"Det rätta är att acceptera Allahs dekret när Han tar bort dina önskningar, ansträngningar, mm, det är underkastelse. När du gör det med ett leende, för guds skull, det är ännu bättre. Det är en hård väg eftersom det är helt emot nafs önskemål.

Till exempel: Kan du ge mat till någon när du är hungrig? Kan du ta hand om eller bota någon när du är sjuk? Kan du hjälpa någon när du behöver hjälp? Kan du vara snäll mot människor när du är arg?

Det är underkastelse vi söker, det är vad Gud vill från sitt utvalda folk, de människor han valde att tjäna Honom, Hans väsen."

Det finns två typer av begär, de som kommer från nafs och de som Allah implanterar i oss som vi kallar gudomlig vägledning. Det är lätt att blanda ihop de två och det är denna känslighet man förvärvar med en uppriktig inre process. Men det är en lång hård väg och man kommer att göra många misstag och det är så vi lär oss. Några av oss har hårda huvuden och vi måste lära oss allt den hårda vägen. Nafs kommer att fortsätta föreslå felaktiga handlingar, det vill säga, attityder och handlingar som hindrar vår andliga utveckling. Vi måste arbeta för att erkänna dessa impulser och vägra att följa dem.

Shejken fortsatte:

"När du oroar dig, visar du en brist på förtroende för Allahs vilja och motstånd mot Hans dekret. Allah har en plan för alla. Oron leder till medvetande om Allahs barmhärtighet, storhet och generositet. Efter att du har oroat dig, ser du att Gud kommer till din hjälp och lär dig att Gud är generös och vill det som är bäst för dig. Du lär dig att Allah bryr sig om dig och du är inte ensam."

Allt har två sidor. Vi kommer att oroa oss även om det visar en brist på tro därför att vi är ofullständiga. Men om vi är uppmärksamma som vi diskuterat tidigare, om vi är medvetna, även om vi lider av oro för våra barn, pengar, våra handlingar i det förflutna, om vad som kommer att hända, arbete, mm., kommer vi att se saker i en serie episoder och trots allt, kommer Allah till undsättning. Om du är uppmärksam, om du tittar på vad som händer (kanske efter en viss tid), kommer du att se att alla dessa händelser har en början, en mitt och ett slut. De är som mini filmer, alla koreograferade och ordnade. Om du kan återfå medvetandet och objektivitet, kommer du att se Allahs hand i allt som händer. Men om du inte är uppmärksam, om du låter situationen sluka dig, kommer du att hamna i en känslomässig berg-och dalbana som är tillståndet hos de flesta av jordens befolkning.

Endast i ett tillstånd av uppmärksamhet, själviakttagelse, medvetenhet, kan vi känna igen Guds hjälp och ta den. I detta tillstånd, även om vi är svaga, ofullkomliga och villiga att misslyckas om och om igen, har vi möjlighet att se saker som de verkligen är, att se hur Gud är med oss hela tiden och erbjuder oss Hans hjälp. Men vi måste ta emot denna hjälp. Guds hjälp är inte så självklart. Öppna dina ögon och vänta till hjälpen är framför näsan. Låt inte komma in i ditt sinne tanken att allt är dåligt och att det kommer att bli värre. Inse att du är i en av dessa episoder med en början, en mitt och slut. Erkänn att allt har sitt syfte och om du är redo och alert, kommer du att kunna ta tag i Allahs rep som kommer att ta dig ur situationen. Det är inte en fråga om tro, det är att veta att det är så, så är livets vetenskap. Vet det och vänta på det.Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum