Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnJag är jude, rabbin och antisionist, Maillard-resolutionen är skandalös

Gabriel Hagai - Saphirnews

Franska parlamentsledamöter röstade igenom den 3 december en resolution som likställer antisionismen med antisemitismen och gör det straffbar. Förutom att det är löjligt är det skandalöst! Allt detta trots varningar från många franska intellektuella (judar och icke-judar), vilket framgick i en artikel som publicerades i Le Monde.

Det är uppenbart att lagstiftaren hade helt fel här när de antog denna resolution. Klyftan växer ännu mer mellan lag och rättvisa i detta land.


Sionismens ”värderingar” strider mot Toras

Jag heter Gabriel Hagai. Jag är en praktiserande jude, fransk-israelisk och rabbin. Mina barn är alla utövande judar, och vissa bor till och med i det heliga landet. Jag har undervisat Tora i över 30 år, och bland de hundratals studenter jag har haft har många till och med blivit rabbiner. Det är därför svårt att kalla mig antisemit eller judehatare. Och ändå är jag antisionist!

Låt mig förklara. Sionismen är ett sekulärt politiskt projekt av europeiskt ursprung som utnyttjar judisk identitet för att förvandla den till primär nationalism. Det är därför per definition en rasistisk, exklusiv och hegemonisk rörelse som de facto utövar apartheid. Det var denna giftiga ideologi som födde staten Israel.

Vår Tora baseras på rättvisa, kärlek, ödmjukhet och inkludering, dygder förkroppsligad av våra profeter och helgon, såsom Mose, Aaron och Hillel den äldre. Det är motsatsen till sionismens värderingar, byggda på stolthet, förtryck, hat och utestängning som representeras av Theodore Herzl, Joseph Trumpeldor eller Ben-Gurion.

Enligt vår Tora kan ett friskt samhälle inte upprättas på orättvisa gentemot ens en person (även om han är icke-judisk), ännu mindre gentemot ett helt folk (palestinierna). I Deut. XVI: 20 står: “heedheq ?edheq tirdof (rättvisa, du kommer att sträva efter rättvisa)! Och i Deut. XXX: 15-19: "Wuva?arta ba-?ayyim (Du kommer att välja liv)."

Likaså måste Tora vara "(vår) visdom och (vår) intelligens i nationernas ögon" (Deut. IV: 6), snarare än en manual för nationalistiskt förtryck. Den ultimata upprättelsen kommer endast att vara på ovillkorlig kärlek (Ahavath-?innam) och inte på något annat.

Det är karakteristiskt för ideologier på jakt efter legitimitet att låna ordförråd från andra redan erkända områden, såsom religioner eller vetenskaper. Bluffmakarna och sekter använder det dagligen, så sionismen är inget undantag från denna trend. Medan denna rörelse är ateist och nationalist, försökte den etablera sig i det populära judiska medvetandet som ett legitimt alternativ till traditionen genom att återvinna dess mest heliga ordförråd. Och de (nästan) lyckades!


Min antisionism, som min palestinska vänners, är inte antisemitism

Liksom många rabbiner och ärliga judar runt om i världen kommer jag alltid att fördöma den bedrägeri som den politiska sionismen representerar, liksom den ideologiska föroreningen den har infört i vår judendom.

Naturligtvis, och jag är inte lurad, används antisionismen också av dem som vill rena det heliga landet av varje judisk närvaro (genom en direkt massaker av den israeliska befolkningen, och av en total förstörelse av allt som redan har byggts) men detta är uppenbarligen inte mitt fall, och det är inte heller fallet med mina palestinska vänner och inte heller med en överväldigande majoritet av engagerade människor. Jag är snarare en anhängare av icke-våld, en följare av fred och rättvisa.

Bara för att antisemiter gömmer sig bakom antisionismen betyder inte att det är de facto antisemitism, precis som att islamofober gömmer sig bakom sekularismen innebär inte att det skulle vara islamofobisk. Att säga något annat skulle vara ett fel.

Det finns ingen vilja i min antisionism att förneka rätten för någon (judisk eller icke-judisk) att bo i det heliga landet (själva centrum för vår heliga geografi). Det är just av kärlek till mina israeliska systrar och bröder som jag fördömer de humanitära övergrepp som begåtts på deras vägnar av deras regering.

Det jag vill är en fullständig översyn av den politiska organisationen i Israel och Palestina och skapandet av en ny, inkluderande stat där alla skulle leva med samma rättigheter, som medborgare, hebreiska och arabisktalande tillsammans. Vilket innebär att själva sionismen försvann.


Låt det sägas: Jag är antisionist!

Låt promotorerna för denna orättvisa lag "komma och hämta mig" (för att citera vår president) och sätta mig i en rättegång, om de vågar! En rabbi anklagad för antisionism? Löjligt! Vi kan alltså bevisa offentligt den patetiska inkonsekvensen av denna maskerad som representeras av Maillard-resolutionen mot antisionism.

Gud hjälper oss.

Anteckningar:

Gabriel Hagai är en ortodox rabbi, lärarforskare, filolog och paleograf-kodikolog. Han är författare tillsammans med Ghaleb Bencheikh, Emmanuel Pisani och Catherine Kintzler till La Laïïcité aux éclats (intervjuer med Sabine Le Blanc, red. Les Unpertinents, maj 2018).

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum