Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnCoronavirus, en "gudomlig bestraffning"? En annan andlig och filosofisk tolkning

Farid Stambouli - Saphirnews

Coronavirus, denna främling tills några veckor sedan, har gjort sin entré på mediavärldens scen. Varför valet av detta ämne och vad mer kan vi säga?

Vi är rädda för pandemin, vi är utan tvekan på väg dit. Jag vill först förtydliga några saker, även om det inte är hjärtat i den här artikeln. Vissa har börjat tala om detta virus som en maskerad straff, en katastrof som skickas till mänskligheten för att straffa den för sina handlingar. Denna misslyckade och frustrerande tolkning är inte vad jag kommer att diskutera här. Jag föredrar att tolka mot bakgrund av denna vers: Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov [och låta er visa] vem av er som i sitt handlande är den bäste. Han är den Mäktige, Den som ständigt förlåter. (67:2)

Vilken skönhet! Han presenterar döden före livet för att ge oss hemligheten till meningen med livet!

Vilken barmhärtighet! Hans kraft som kan testa oss öppnar sedan vägen till Hans förlåtelse. Det är detta, naturligtvis, den tolkningen som jag kommer att fortsätta med om de aktuella händelserna. En tolkning om barmhärtighet. Vissa dukar under för detta virus, precis som andra gör det under flera andra orsaker. Deras dom hör till Gud och till Gud ensam.

Viruset sprider sig och rekommendationerna multipliceras. Karantänen är det som är mest rekommenderat och den betecknar det allmänna intresset, ett begrepp som är väl undangömd idag men som alltid betonats av Guds budbäraren, Mohammed, fred vare med honom. Han sade, "Den som flyr från pesten är precis som en desertör. Och den som väntar på pesten kommer att få en martyrs belöning." (Hadith rapporterade av Ahmed)

Det är inte en bestraffning, utan en möjlighet att agera modig genom att blockera denna svårighet i våra liv, för att bevara våra medmänniskors. Orden i denna hadith som använder krigsfältets termer, tar oss ut ur det smala sammanhanget av ett krig mellan två arméer för att placera oss i en mer global ram där kampen för fred och människans överlevnad är kärnan i vår diskussion. Det är därför naturligt att våra hjärtan längtar efter den allmänna utströmningen av solidaritet för dem som drabbats av denna sjukdom. Må Gud ge dem läkning och bevara oss från alla sjukdomar som är svåra att bära. Må Han ge oss Hans förlåtelse!


Med pengarna på plats, verkar mänskligheten acceptera sin sekundära position på världsschackbrädet

Jag har nu berättat om hjärtat i min artikel, vi är där. Den andra delen av min artikel försöker förstå varför världen skakar i väst. Varför skapar detta virus så stora rubriker och upprör i vår miljö med tanke på att detta virus dödar inte lika mycket som cigaretter eller otaliga andra faktorer.

Människan har aldrig vägt så lite som i dag. Karantän och minskningen av global förskjutning, vilket är vägen att ta när människan är kärnan i ett system med ett mänskligt ansikte som konfronteras med ett system där pengar är den enda mästaren. För att förenkla, vi tar fram vår miniräknare innan vi fattar ett beslut. Hur många dödsfall riskerar vi? Vilken politisk störning kommer detta att orsaka? Hur mycket pengar kommer vi att förlora? Hur mycket kommer det att kosta politisk förstärkning för att ta upp missnöje och få det att försvinna med god mediebevakning? Obehagliga frågor som får en att skaka, och ändå, vet vi alla att det är detta det handlar om idag, och ännu värre, mänskligheten verkar sakta acceptera sin sekundära position på världsschackbrädet.


Dödens medvetenheten har plötsligt bjudit sig in själv i varje hem

Å andra sidan har ångesten, även psykosen, som tar över människorna, en mycket specifik orsak. Västvärlden har byggt upp murar, ibland fysiska, men framför allt psykologiska, för att känna sig säkra. Bakom dessa murar har skapats en illusion av osårbarhet, absolut säkerhet. Dödens brutalitet är diskret, den visas bara utanför murarna, i länder där mänskligt liv verkar så avlägset och mycket mindre värd. Denna mikroskopiska Guds varelse, coronavirus, har kommit att störa denna känsla av säkerhet. Dödens medvetenheten har plötsligt bjudit sig in själv i varje hem. Som effekten av ett överraskningsprov för någon som "hoppade över skolan" är vi inte förberedda för döden.

I väst är döden ett tabu, ett ämne som kränker. Att prata om döden på många områden är oförskämt, Coronaviruset bryr sig dock inte om det. Det började med det mest fashionabla landet, en stigande makt, respekterad och fruktad. Varken det formidabla byggandet av ett sjukhuscenter på några dagar eller den tekniska kraften i detta land har dock lyckats dölja rädslan för detta lilla virus. Dess budskap, om den kunde uttryckas, skulle vara: Vem, utom den Nåderike, kan bistå er [med styrkan hos] en armé? De som förnekar sanningen är [offer] för självbedrägeri! (67:20)


Låt dig inte fångas i en uppfattning som gör döden till en avlägsen illusion

Fienden, den som kommer med döden, har gått in i våra murar! Det är panik. O min bror, o min syster i mänskligheten! Om du av en slump stöter på den här artikeln, detta är min rekommendation. Oavsett omständigheter kommer du att få ett slut, slutet är en oundviklig händelsen för varje människa. Det mest förnuftiga är därför att förbereda sig för det.

Hur mycket tid spenderar man på att leta efter meningen med sitt liv? Kan vi acceptera att andra har förseglat vårt öde genom att fängsla oss i en uppfattning som har gjort döden till en avlägsen illusion? Denna värld där vi lever, så perfekt arrangerad, så harmoniskt sammansatt, där varje element spelar sin egen roll, är bara en testplats som inte accepterar någon permanent installation. Det är verket av en unik och ädel arkitekt. Stäng inte dörren för snabbt för din nyfikenhet och åtminstone ge dig mer tid, ignorera alla dina föreställningar, det är tid för meditation.

Till din hjälpa har du till ditt förfogande Hans sista bok uppenbarad för mänskligheten, Koranen, ditt hjärta, platsen du sätter ditt förtroende i avgörande ögonblick i ditt liv och ditt förnuft, som, tillsammans med hjärtat, kommer att tillåta dig att nå sanningar som stoltheten försöker dölja. Når den lättare fram som går böjd med sänkt huvud än den som går upprätt på en rak väg… (67:22)

Denna jord är så belagd med så många materiella saker att den har fångat all vår uppmärksamhet, vilket får oss att glömma att det finns en väg och en tydlig riktning där vissa människor går med huvudet uppe utan att vara rädda för att möta döden som är bara en av dörrarna som måste korsas för att möta den som skapade oss och som har i sitt sällskap det bästa slutet som kan hända oss. Så var det.

Anteckningar:

Farid Stambouli är medlem i Muslim Participation & Spirituality (PSM).
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum