Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnAktuellt


Slutet av Ramadan 2020: Hur ber man Eid al-Fitr bön hemma?

Hanan Ben Rhouma - Saphirnews

Social distanseringen och begränsningen med att samlas har nu pågått i några månader men livet har ännu inte helt återgått till sin normala gång, hälsosituationen kräver fortfarande allas försiktighet. I år uppmanas muslimer att hålla Eid-bönen hemma och inte i moskéer, men många undrar när och hur man utför denna ritual. Svar krävs.

Hälsoreglerna har lindrats lite grann men hälsokrisen kopplad till Covid-19 har inte upphört och stora sammankomster, inklusive religiösa, förblir förbjudna tills vidare.

Det innebär att vi muslimer berövas möjligheten att fira slutet av Ramadan i gemenskap, åtminstone de som är vana vid det, att åka till moskéer på dagen för Eid al-Fitr. Men, liksom Tarawih, nattbönerna, kan de utföra Eid-bönen hemma, ensam eller med familjen, i enlighet med de allra flesta muslimska jurister.


När och hur görs Eid-bönen?

En första punkt är viktig. Eid bön är inte en obligatorisk bön utan är en mycket rekommenderad praxis, både för män och kvinnor, återigen i enlighet med en stor majoritet av forskare. Det kan utföras på morgonen, strax efter soluppgången tills kort före den första eftermiddagsbönen (duhr). Muslimer uppmanas att klä sig i sina bästa kläder för att markera slutet på Ramadan.

Eidbönen, för Eid al-Fitr som Eid al-Adha, har två bönenheter (rakaa) men skiljer sig från dagliga böner i dess förverkligande. Det finn inget behov att kalla till bön (adhan), följande steg visar hur man utför bönen när ablutionerna är gjorda:

- Säg takbir för att påbörja bönen (Allah akbar),

- Upprepa Allah akbar sex gånger utan att behöva höja handen,

- Recitera Al-Fatiha, Koranens öppningssura, följt av en andra sura efter eget val,

- Fortsätt genom att göra de vanliga gesterna i en bön,

- När du stiger upp från prostrationen, säg takbir,

- Upprepa Allah akbar fem gånger, igen utan att behöva räcka upp händerna,

- Recitera Al-Fatiha, Koranens öppningssura, följt av en andra sura efter eget val, annorlunda än den som reciterades under den första cykeln, och utför sedan de vanliga gesterna i en bön, som slutar som vanligt.

När Eid-bönen, med hög röst, genomförts hemma, finns det inget behov att ge en predikan, detta görs bara i moskéer, som på fredagsböner.

Glad Eid / Eid Mubarak!


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum