Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnAktuellt


Frankrike - Marocko: Fotboll måste föra oss samman med respekt för andra

Mohammed Moussaoui - youngmuslimdigest.com

Det marockanska lagets ankomst till semifinalen i fotbolls-VM, den första i Afrika och arabvärlden, är en historisk bedrift. Det sänder unga människor ett budskap om hopp och upphöjer värderingarna solidaritet, sammanhållning, självuppoffring och hårt arbete, såväl som beslutsamhet inför utmaningar. Dessa värden är ovärderliga och ger oss en läxa att begrunda.

Genom sin prostration, en symbol för ödmjukhet, visade de marockanska spelarna efter varje match respekt från sina motståndare och sina supportrar.

Genom sin iver efter varje match att gå och tacka sina mammor och pappor med kärlek, ömhet och respekt, uttryckte de sin tacksamhet till dem som födde dem, utbildade dem och ingav dem värderingar och principer. Att göra det inför miljontals barn är ett starkt och uppskattat budskap.

De marockanska supportrarna i Qatar överraskade också arrangörerna med deras anmärkningsvärda medborgerliga känsla, att inte lämna stadion utan att ha rengjort läktaren där de var installerade.

Marockos anhängare uttryckte tillsammans med sin suverän, kung Mohammed VI, sin glädje och sin stolthet över lugn och stillhet. Polisen hade inga svårigheter att kanalisera processionerna och organisera trafiken.

Även i Frankrike lät den stora majoriteten av det marockanska lagets anhängare sin glädje brista ut i lugn och respekt.

Det skadliga och oacceptabla beteendet hos en minoritet i vissa städer i Frankrike är själva negationen av detta ideal som driver alla marockaner, både spelare och supportrar, ödmjukhet, respekt för andra och deras rättigheter, inklusive det lugnet och att komma och gå utan hinder eller oro.

Låt oss hoppas att alla europeisk-marockaner, utan undantag, lever upp till detta ideal som ger en lysande bild av Marocko och marockaner.

Detta världsfotbollsevenemang måste framför allt påminna oss om att mänskligheten är ETT i sitt mångfaldiga väsen, i sin mångfald av ursprung och religioner. Det är också ett verktyg för att lära känna varandra, att respektera och uppskatta varandra.Anteckningar:

Mohammed Moussaoui är ordförande för Union of French Mosques (UMF).
Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum