Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnAktuellt


Läker de gudomliga namnen Ar-Rahman och Ar-Rahim hjärtan?

Malika Ziri - Saphirnews

På arabiska kommer termen Ar Rahman från roten R-h-m. Maurice Gloton översätter det i sin bok ”Ett tillvägagångssätt till Koranens grammatik och lexikon” (Ed. Albouraq) som uttrycker idén om en expanderbar plats där man planterar fröet som aktualiserar möjligheterna enligt en kärleksprocess. Därför idén om matris, barmhärtighet, expansiv kärlek, uppfyllelse, utstrålning ...

Är inte hjärtat denna plats? Hjärtat som är det andliga organet, där fitra planteras. Enligt Sheikh Bentounes bok Själens Terapi, är fitra ett slags frö som innehåller all information, all vilja och förmåga att vara, och som ännu inte har ingen riktning. Och det här fröet finns redan i botten av var och en av oss redan före vår födelse.


Kärlek låter dig växa upp och bli ansvarsfull och oberoende

En bra miljö gör det möjligt för fröet att gro, en hälsosam miljö där man kan utforska sina latenta potentialer, utan rädsla. Är inte det här den känslan av uppfostran som uppmuntrar barnet att bli det han/hon ska vara genom att få sin potential att komma fram? En individ på gång, som kan blomstra, växa och vara självsäker och älskande. En individ som är en ansvarsfull och självständig person långt ifrån manipulerande spel. En uppriktig, ärlig varelse som närs av denna kärlek! En kärlek som befriar! En kärlek som tillåter uppfostra ett barn som kan bli självständig från alla former av beroende, men undantag av en: den Ena! Universum och jordens skapare.

En kärlek som låter dig leva med andra utan att vara fånge, en kärlek som tillåter den andra att leva i sin egen takt och inte vara i skuld! En kärlek som gör dig ansvarig och självständig.

Att bli ansvarig och självständig är en process, antingen är vi det eller inte! Vi lär oss hela vårt liv att experimentera, skaffa nödvändiga tillstånd för att göra eller säga något, vilket också är vägen till vuxenlivet utan självstraffande eller känna skuld som hindrar och stoppar utvecklingen. Man lär sig av sina erfarenheter, även de mest smärtsamma, utan att sjunka i förtvivlan eller depression.


Gudomliga namn läker såren

Det är ingen tillfällighet att vi upprepar basmalla (Bismi Allahi Arahmani Arahim) i varje sura, förutom Sura "Tawba". Maurice Gloton översätter i sin bok ”Koranen, en analys av översättningar och anteckningar”, "ar-Rahman" med "helt strålande kärlek" och "ar-Rahim" med "den mest strålande kärlek". I de andra översättningarna finner vi "den barmhärtige" och "den barmhärtigast".

Detta sätt att översätta "ar-Rahman" som helt strålande kärlek tilltalar oss. Det är skälet till att vi finns! Vi känner kärlekens mening, vi vet vad det innebär att älska. Kärleken läker sår, den reparerar hjärtan. Som ett barn som gråter och söker skydd i sin mors armar för att få ömhet, medkänsla, kärlekens läknings kraft!

Gudomliga namn hjälper oss när vi är hårda mot oss själva. När vi gör fel, när vi tror att vi har misslyckat, eller när vi har begått en synd. Vi återvänder till Gud, som är själva betydelsen av Tawba, en uppriktig önskan att komma tillbaka. Precis som barnet som återvänder till sin mor för att få hennes kärlek. Denna kärlek som läker så att vi inte har öppna sår som sedan blir frustration, förminskande, förtvivlan och hat.

Ingen kan se och läka sår orsakade av stress, sorg, avvisande, mindrevärdeskänslan, mobbning, besvikelse, så som Gud gör, som känner till hjärtat och är den mest strålande kärlek! Den enda som kan läka oss, när vi blir medvetna om det! När vi vänder oss till Honom.


Gud är full av kärlek för oss

Förlåtelse kommer från kärleken. Att förlåta sig själv är viktigt när man snubblar. Det är viktigt att förlåta sig själv för att försöka en gång till och inte känna sig skyldig vilket är kontraproduktiv. Att fela är mänskligt, vi är inte perfekta varelser. Det är ett mänskligt tillstånd och Gud förlåter. SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: "Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!" (39:53)

Han förlåter oss så att vi kan gå vidare och inte sjunka i apati, förtvivlan. Han förlåter oss för att Han är full av kärlek för oss! Det är vi som är hårda mot oss själva. Vi tror att vi inte har någon rätt att bli förlåtna, vi tror att vi måste självstraffa oss för att vi ska förlåtas. Vi skadar oss själva! Vi tillåter ingen att komma nära oss, vi skadar oss själva genom att älta och skapa förbud som får oss att känna oss skyldiga: Jag är dålig, jag kan inte, jag är värdelös, det är alltid fel, det är hemskt! Jag borde inte, jag förtjänar inte ...

De är ord som förgiftar våra liv och får oss att glömma att vi kan komma tillbaka till Gud, kommunicera med Honom och be om förlåtelse!


Återvändandet till Gud är en sann katarsis

En enkel avsikt, en enkel åkallan, en enkel bön är nog. Detta är något som denna vackra hadith påminner oss om: "En man kom till profeten och sade till honom: "O Guds sändebud, jag har begått en synd som måste straffas, tillämpa på det föreskrivna straffet." Bönens timme hade precis kommit och mannen bad med profeten. När bönen var över sade mannen: "O Guds budbärare, jag har begått ett fel som måste straffas, tillämpa det straff som anges i Guds bok." "Har du inte bett med oss?" Frågade profeten. "Ja," svarade mannen. "Nå, du har blivit förlåten." (Hadith sahih Muslim)

Det finns inget behov av att bestiga bergen för att bli förlåten, det finns ingen anledning att gå igenom en förmedlare för förlåtelsen. Förlåtelse är inom räckhåll och att återvända till Gud inom sig själv är en riktig katarsis. Katarsis betyder enligt ordboken rening, den emotionella befrielsen kopplad till externaliseranden av länge förtryckta minnen av traumatiska händelser.


Att älska och förlåta ger balans till ens liv

Vi måste befria oss från våra negativa känslor eller känslor begravda i oss som förmörkar våra hjärtan. Vi behöver denna förlåtelse för att kunna fortsätta att leva, eftersom det ger fred. Förlåtelse ger en viktig balans i ens dagliga liv. Förnekelse, hat, ångest, hån, avståndstagande från andra skapar bara olycka och lidande!

Lär dig att älska dig själv så att du kan älska andra! Om du kan förlåta dig själv kommer du att kunna förlåta andra! Låt oss lära oss att älska oss! Låt oss lära oss att älska för det är ett villkor för att kunna leva med god hälsa och i lugn och ro med vår omgivning.


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum