Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnHajj / Coronavirus: "Man måste vara optimistisk" insisterar chefen för World Islamic League

Hanan Ben Rhouma - Saphirnews

Kommer Hajj 2020 att ställas in på grund av Covid-19? Även om det fortfarande är för tidigt att säga vad som kommer att hända med årets stora pilgrimsfärd, vidtar Saudiarabien oöverträffade chockåtgärder för att begränsa spridningen av pandemin på dess territorium, och stoppar alla pilgrimer, under en obestämd period, att utföra Umra. Under en exklusiv intervju med Saphirnews, stressade generalsekreteraren för World Islamic League, Mohammed Abdul Karim Al-Issa, den tillfälliga karaktären av åtgärderna riktade mot pilgrimsfärden.

Inget virus har ett pass. Med spridningen av coronaviruset, även kallad Covid-19, runt om i världen ökar oron i många länder där drastiska åtgärder vidtas för att motverka den epidemi som Världshälsoorganisationen har klassificerat som "en pandemi".

Saudiarabien meddelade den 27 februari ett tillsvidare stopp för den lilla pilgrimsfärden (Umra), först för utländska pilgrimer innan den utvidgades till inhemska pilgrimer i början av mars. En ny och unik åtgärd som förevigades av imponerande bilder av den tomma esplanaden i den stora moskén i Mecka.

I slutet av februari hade inga fall av Covid-19 infektion identifierats. Siffrorna har uppdaterats från och med lördagen den 14 mars med 86 smittade. Inga dödsfall har registrerats hittills.

För att begränsa spridningen av viruset i kungariket har saudiska myndigheter stoppat allt flyg till och från EU:s medlemsländer och Schweiz. Indien, Pakistan och Filippinerna finns också på listan över femtio länder för vilka reseförbudet gäller, vilket inte är utan allvarliga konsekvenser för transport- och turistsektorn, som har hittills i stort haft en religiös karaktär i Saudiarabien.


Att skydda livet, en prioritet

World Islamic League med "stöd från forskare från den muslimska världen", bekräftade, från och med tillkännagivandet av Umras stopp, "dess totala stöd för de tillfälliga försiktighetsåtgärder som vidtagits av kungariket" och detta "I syfte att stödja ansträngningar från stater och internationella organisationer, särskilt Världshälsoorganisationen för att stoppa spridningen av coronaviruset, kontroller och utrota det". "Försummelse på detta område är ett stort ansvar" påpekade han.

Förutom Umra som inte är obligatorisk i islam, hur är det med Hajj idag, för vilka månader av förberedelser behövs, både för pilgrimer och för de institutioner och byråer som är dedikerade till denna aktivitet? "Konungariket Saudiarabien följer noga frågan och utvärderar och omvärderar ständigt situationen" sa World Islamic Leagues generalsekreteraren Mohammed Abdul Karim Al-Issa till Saphirnews i en exklusiv intervju under hans senaste besök i Paris.

Mohammed Abdul Karim Al-Issa insisterade särskilt på den "provisoriska" karaktären av de restriktiva åtgärder som föreskrivs gentemot pilgrimer. "De åtgärder som Saudiarabien har vidtagit för att stoppa Umra är en interimsåtgärd som syftar till att skydda hälsan för dem som besöker den heliga moskén (Masjid Al-Haram) och i överensstämmelse med globala hälsoåtgärder" sade han samtidigt som han argumenterade för optimism bland muslimer.


"Det här viruset, kommer vi att bli av med Guds vilja"

Även om ingen vet hur länge coronavirusepidemin kommer att pågå "måste vi alltid vara optimistiska (...) eftersom vi är troende och alla troende måste förbli optimistiska. Detta virus, kommer vi att bli av med Guds vilja. Situationen kommer att återgå till det normala och att lugna ner sig” sade han.

Många laboratorier runt om i världen arbetar hårt för närvarande för att få fram ett vaccin mot coronavirus. Sedan det dök upp i slutet av december 2019 har dödstalet ökat ständigt med mer än 5300 döda, främst i Kina, Italien och Iran. Mer än 190 000 människor har smittats av viruset i cirka 120 länder.


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum