Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges NamnAktuellt


Ska vi byta imam eller ska imamen förändras?

Yasser Louati - Saphirnews

(Reds. Anm. Artikeln är skriven in Frankrike men situationen som beskrivs i den och slutsatserna är lika relevanta för Sverige)

Om historien inte är en serie som löper i en loop och aldrig upprepar sig på samma sätt, vi måste veta hur man ska lära andra så att de inte upplever vad andra har upplevt tidigare.

Av denna anledning bör vi inte undantag något i kampen för jämlikheten. Vi kan inte göra anspråk på att leda denna kamp för att den ska lyckas, samtidigt som vi begränsar eller undantar några aktörer från problemet. Om någon inom den muslimska religiösa eliten bestämmer sig för att vara en del av problemet, måste de behandlas som en fiende att bekämpa precis som de som främjar islamofobin, både till vänster såväl som till höger inom det politiska schackbrädet.


Sätta stop på utpressningen med fitna

Utpressningen med fitna bland muslimerna har orsakat en katastrof. Alla vet, men alla är tysta och den som talar korsfästs. I stället för att lära sig att lyssna på varandra, att debattera, att låta idéer cirkulera fritt och att skaffa sig själv medel för att möta verkligheten, föredrar vi att dölja den senare under mattan genom att ta till oss en arrogant moralisk överlägsenhet och säga att "Gud kommer att göra jobbet." Nej, Gud är inte ersättare för lata och fega människor.

Denna fitna utpressning är vad jag kallar för det "belägrade hussyndrom". Invånarna i huset är så upptagna med fienden vid portarna att de glömmer elden som hotar dem från insidan. Om dessa människor fortsätter att tro på att "bara" hantera fienden vid grindarna, kommer elden så småningom att ta över och de kommer att vara tvungna att överge huset! Inte för att fienden vid grindarna var starkare men för att de inte hade något annat val än att lämna sitt hem för att hålla sig vid liv.

Muslimska samhällen är trosgemenskap och, som varje trosgemenskap, har platsen för dyrkan en central, oundviklig och strategisk roll. Allt som händer där påverkar på ett eller annat sätt samhället som helhet.

Så vad kan vi göra när den som leder dessa centrala platser försvagar det muslimska samfund i sin kamp mot islamofobi och även är till gagn för dem som vill behålla kontrollen över de så kallade "muslimer"?


Förolämpa inte de troendes intelligens med predikningar som infantiliserar dem

Låt oss prata nu om fredags predikan som är symptomatiska på vad som händer. Alla aktörer till förmån för social rättvisa vet att varje organiserad händelse är en personlig, kollektiv, logistisk och ekonomisk insats för att säkerställa allmänhetens närvaro. Men imamen är säker på att ha ett fullt rum varje fredag, det vill säga 52 gånger om året, utan ansträngning.

Män och kvinnor lämnar sina arbetsplatser, studier, mm. för att åka ibland lång väg för att bara lyssna på predikan. Bara för det förtjänar dessa människor att tackas och respekteras med en predikan från vilken de kan dra nytta av. Jag tycker att det är en moralisk skyldighet gentemot lyssnarna, man bygger inte sitt tal genom att fylla på det med tomma fraser, lyriska fraser av generaliseringar, vaga idéer eller titta på bevis för att bara få tiden att gå.

Men det som händer under dessa 30 till 45 minuter är att man förolämpa intelligensen hos de troende med predikningar som infantiliserar dem och inte svarar alls på de utmaningarna de står inför utanför moskén.

Att dessa predikningar inte förmedlar användbara eller konkreta budskap i samhällets tjänst, kan förklaras antingen av bristen på förståelse för frågorna, eller för att de inte bryr sig, eller för att de är rädda för politiska repressalier. Men gör inget misstag, att vägra att svara på dessa frågor leder till skolkning i allra bästa fall och i extrema fall till att vissa människor hittar de värsta svaren på goda frågor, inte hos trovärdiga källor, men hos terroristgrupper som använder islam, med de konsekvenser vi känner till.

Inför det islamofobiska hotet är svaret skrattretande. Varför? Eftersom många imamer i många fall inte försvarar sina troende, från vilka de får sin makt, men de ses uppskattande av dem som tror att islamofobin är ett uppdrag.

För dem som tror att imamen inte kan veta allt säger jag att inget hindrar en imam från att vara omgiven av människor som kan ge honom råd. Men en imam som är rädd för att förlora sin plats kommer aldrig att omges av människor över vilka han inte har någon sorts makt. Vi förnekar oss själva och vi förnekar resten av de troendes gemenskap möjligheter.

Det är ingen slump att män och kvinnor som kan tillföra ett avgörande bidrag bestämmer sig för att lämna moskén eller åtminstone vägrar att bli involverade bortom ritualernas uppfyllande.

Nej, dessa människor lämnar inte moskén för att de är hycklare, förrädare, missförstådda eller innovatörer eller för att de inte längre har tro, men för att bemäktigandet av imamens funktion har blivit så outhärdlig för många som efter en viss ålder, förbi en viss utbildningsnivå, vägrar att se sin intelligens förolämpad av en okunnig förklädd till forskare.

Många tror att imam inte ska "tala politik", men att välja att inte tala politiken är redan ett politiskt beslut. Och om vi inte skulle tala om politik, vad gör politiker i moskéerna, under vissa valkampanjer?


Imamen ska stå till svars gentemot de som litade på honom

Så länge de religiösa eliterna all undviker kontroll kommer de att engagera sig i sina egna speciella intressen istället för att engagera sig i allmänhetens intresse. Låt oss sluta säga: "Han kommer att stå till svars gentemot Gud". Ja, han kommer att stå till svars gentemot Gud individuellt, men när han tar på sig uppdrag som engagerar andra, ska han stå till svars gentemot de som litade på honom innan han står till svars gentemot Gud. Jag vet att det är irriterande att höra det och jag tar ansvaret för det, men historien kommer att vara obarmhärtig med oss och våra barn kommer att bli arga om vi förråder dem idag.

Varför är den religiösa eliten ofta inte i fas med historien? Återigen eftersom de sällan är i fas med de förtryckta men mer i linje med förtryckarna. Och när de förtryckta förändrar historiens gång har de redan missat tre tåg.

Till den intellektuella tomheten i innehållet som produceras i många moskéer bör vi lägga till läsningen av en islam med syfte att förslava massorna i politikens tjänst och detta problem är inte nytt. Som exempel kan vi nämna den olagligförklarandet som gjordes på allt motstånd mot kolonisering. Den franska koloniala förvaltningen skickade Léon Roches till Meckas Sharif 1894 för att be honom att utfärda en fatwa som fastställde att muslimer skulle acceptera Frankrikes överhöghet så länge den lät dem utöva sin religion. Föreställ dig ett ögonblick hur det skulle se ut idag om algerierna hade underkastat sig denna typ av idéer?

Hur många imamer runt om i världen klev in i moskéerna, under de arabiska revolutionerna, för att fördöma demonstranterna och till och med att säga att Ben Ali eller Mubarak måste lydas medan tyranni var på väg att falla?

I Frankrike är situationen inte annorlunda. Hur många imamer har stigit fram för att förbjuda protester, demonstrationer, samhälls- och medborgarengagemang och all ifrågasättande av status quo som den franska staten vägrar diskutera?


Imamerna är okunniga om muslimernas verklighet i Frankrike

Om den franska staten tecknar avtal med muslimska länder för att få imamer hitskickade eller träna dem, är det för att tämja och kontrollera de muslimska massorna, eftersom imamerna i många muslimska länder betalas av staten och därför utbildas till tjänstemän. Men här i Frankrike är vi ett sekulärt land där staten inte har något att göra i moskén, kyrkan eller synagogan. Denna pacificering av de muslimska massorna, som går genom moskéernas kontroll, är väldigt lätt och förvärvas av de politiska beslutsfattarna utan att de ens frågar sig hur dessa nyanlända imamer från utlandet uppnår dessa beslutsfattande positioner.

Anledningen är enkel. Kultföreningarna väljer de platser de ska placeras när de hämtar imamerna från konsulatet. Resultatet är helt logiskt, dessa personer som säkerligen behärskar texterna får nyckelpositioner, men deras okunnighet om muslimernas verklighet i Frankrike och särskilt de troendes lokala verkligheter kommer att leda till ett strukturellt problem. Tyvärr, men en imam som inte förstår de troendes verklighet har inget att säga till dem och ännu mindre beordra dem att göra.

Det är inte funktionen som är problematisk men bristen på övervakning och kontroll av denna funktion som gör den tillgänglig för alla pratmakare eller bedragare.


Det är upp till de troende att införa motmakter

"Makt korrumperar och absolut makt korrumperar fullständig" sade filosofen Lord Acton. När någon får makten utan en motkraft för att styra den, leder det alltid till katastrofer.

Om frågan "Ska vi byta imam eller ska imamen förändras? Jag svarar att det är upp till de troende att ändra sin inställning och referensramar, att välja en utbildad imam som ser ut som dem, en imam från sina egna led, som delar deras önskemål, som har samma intressen som dem. Det är upp till de troende att införa motmakter och kontrollmekanismer för att undvika en mans despotism eller politikens yttre inblandning. Vägra att ta hand om dina religiösa eliter, det är de religiösa eliterna som ska ta hand om dig.

Anteckningar:

Yasser Louati är mänskliga rättigheter och medborgerliga friheters aktivist, även engagerade mot islamofobi. Han är författare till rapporten från 2017 och 2018 om islamofobi i Frankrike för SETA-fonden, som är baserad i Turkiet.


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum